Publicerad: 2019-04-08 12:00 | Uppdaterad: 2019-05-23 09:49

Anna Martling får Tarmcancerpriset 2019

Professor Anna Martling vid gruppen kolorektal kirurgi får Tarmcancerpriset 2019 för sin forskning som har bidragit till omvälvande förändringar i behandlingen av rektalcancer både nationellt och internationellt. Priset delas ut av patientföreningen ILCO Tarm- uro- stomiförbundet under Tarmcancerkvällen den 8 april 2019.

Anna Martling

Professor Anna Martling vid gruppen kolorektal kirurgi får Tarmcancerpriset 2019 för sin forskning som har bidragit till omvälvande förändringar i behandlingen av rektalcancer både nationellt och internationellt. Priset delas ut av patientföreningen ILCO Tarm- uro- stomiförbundet under Tarmcancerkvällen den 8 april 2019.

– Jag är mycket glad och hedrad över priset. Framtagandet av nya behandlingsstrategier för patienter med rektalcancer har inneburit en väsentligt förbättrad prognos och ett förbättrat omhändertagande genom hela vårdkedjan för denna patientgrupp. Jag är tacksam över att ha så många goda medarbetare som har gjort detta arbete möjligt. Arbetet kommer fortsätta med samma intensitet eftersom flera utmaningar återstår, säger Anna Martling.

Anna Martling är professor i kirurgi vid Karolinska Institutet samt överläkare och kolorektalkirurg inom Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset. Förutom sin forskning, har hon ett flertal förtroendeuppdrag bland annat för European Society of ColoProctology (ESCP), Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Karolinska Institutets Strategiska Cancerprogram. Hon är sedan januari 2019 Dekan för Karolinska Institutet Campus Nord och har därmed en central position för att leda Karolinska Institutets forskning och övriga verksamhet framåt.

Prismotiveringen för Tarmcancerpriset 2019 lyder

"Anna Martling har dedikerat hela sin forskargärning till att förbättra vården för patienter med kolorektalcancer. Hennes forskning har bidragit till omvälvande förändringar i behandlingen av rektalcancer både nationellt och internationellt. Anna Martlings forskning spänner över diagnostik, behandling och rehabilitering. Hon är en oerhört entusiasmerande ledare och har ett starkt driv att förbättra för kolorektalcancerpatienten i allt hon företar sig, både forskningsmässigt och kliniskt".

ILCO tarm – uro – och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation för alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar, närstående och övriga intresserade. Det uppskattas att 43 000 svenskar har stomi. En stor målgrupp för verksamheten är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. kunna leva ett liv som så lite som möjligt begränsas av sjukdomen. Förbundet och länsföreningarna arbetar tillsammans för att samhällets stöd och insatser ska göra detta möjligt. ILCO är en del av Nätverket mot cancer. www.natverketmotcancer.se