Publicerad: 2021-10-13 09:31 | Uppdaterad: 2021-10-13 10:04

Anna Lindstrand föreläste om Potocki-Lupskis syndrom

Deltagare vid utbildning om Potocki-Lupski syndromet
Deltagare vid utbildningsdag om Potocki-Lupski syndromet

Den 11-15 oktober 2021 arrangerar Ågrenska en utbildningsvecka för familjer och personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Potocki-Lupskis syndrom.

Fortbildningens fokus är på aktuell kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. På förmiddagen den 12e oktober föreläste Anna Lindstrand, specialistläkare och adjungerad professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Hon berättade bland annat om genetiken bakom Potocki-Lupskis syndrom, PTLS, duplikation 17p11.2-syndromet.