Publicerad: 2023-05-04 10:14 | Uppdaterad: 2023-05-05 10:31

Kostnadseffektivt att utreda intellektuell funktionsnedsättning med hjälp av helgenomsekvensering

Pappa på promenad med barn
Genetisk utredning med hjälp av helgenomsekvensering Foto: Pexels on pixabay

Forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset har tillsammans med hälsoekonomer vid Linköpings Universitet analyserat kostnader för olika metoder att diagnostisera genetiska orsaker till intellektuell funktionsnedsättning. Studien, som publiceras i Scientific Reports, visar att kostnadseffektiviteten är större vid helgenomsekvensering än vid den traditionella genetiska utredningen.

Anna Lindstrand
Anna Lindstrand, adjungerad professor i klinisk genetik Foto: Stefan Zimmerman.

En undersökning av hela genuppsättningen, så kallad helgenomsekvensering, ger ett bättre svar än tidigare metoder när intellektuella funktionsnedsättningar utreds och ny forskning visar att metoden även är mer kostnadseffektiv.

I studien gjordes en hälsoekonomisk utvärdering av 89 individer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) som genomgick tidig diagnostik med helgenomsekvensering vid kliniken för klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset. Efter 2 år observerades 9.4% lägre vårdkostnader per individ jämfört med 418 individer som genomgick traditionell genetisk utredning med mikro-array teknik (CMA).

–Studien visar att helgenomsekvensering som första linjens diagnostiska test för individer med IF är förknippad med lägre kostnader och högre diagnostisk andel jämfört med micro-array teknik, säger Anna Lindstrand, överläkare och professor i klinisk genetik vid forskargruppen sällsynta diagnoser, institutionen för molekylär medicin och kirurgi. 

Detta indikerar att helgenomsekvensering bör användas som primär strategi vid utredning av dessa individer.

Studien har finansierats av kliniknära projektmedel från Medicinsk Diagnostik Karolinska, Vetenskapsrådet, Sällsyntafonden, Hjärnfonden, Karolinska Institutets forskningsfond och Region Stockholm.

Flera av forskarna i teamet är aktiva inom Genomic Medicine Sweden (GMS), både i Genomic Medicine Center Karolinska (GMCK) och Genomiskt medicincentrum Sydöst (GMC Sydöst).

Publikation

The cost-effectiveness of whole genome sequencing in neurodevelopmental disorders.
Runheim H, Pettersson M, Hammarsjö A, Nordgren A, Henriksson M, Lindstrand A, Levin LÅ, Soller MJ
Sci Rep 2023 Apr;13(1):6904