Publicerad: 2019-12-06 10:52 | Uppdaterad: 2019-12-06 15:52

Ann Nordgren får 2 miljoner kronor för forskning om barncancer

Ann Nordgren, Professor and Senior consultant

Vid Barncancerfondens årliga utdelning till forskning inom medicinteknik är det i år åtta projekt inom forskning för barn med cancer som får dela på 15,2 miljoner kronor.

Ann Nordgren vid gruppen Sällsynta diagnoser, MMK, är en av forskarna som får bidrag för sitt forskningsprojekt. Hon har, i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet och Chalmers, fått ett anslag på två miljoner kronor från Barncancerfonden för att göra en registerstudie med hjälp av AI.

Forskningsteamet ska med hjälp av avancerad datorkraft ta reda på mer om varför barn får cancer. De ska låta analysera stora mängder registerdata för att få en ökad kunskap kring medfödda och yttre faktorers betydelse vid barncancer. 

– Vi hoppas helt enkelt att vi ska kunna förstå mer om varför barncancer uppkommer. Vi vill få svar på frågor som; Är förekomsten av barncancer högre vid specifika genetiska syndrom? Är cancer vanligare i familjer med ett barn med cancer och hur stor är risken för släktingar? säger Ann Nordgren.