Publicerad: 2019-01-10 13:48 | Uppdaterad: 2020-09-28 12:40

Anders Franco-Cereceda ny ordförande i FoUU-kommittén

Anders Franco-Cereceda, professor i thoraxkirurgi och överläkare vid Tema Hjärta-Kärl har utsetts till ordförande i kommittén för Forskning, Utbildning och Utveckling (FoUU-kommittén) vid Karolinska Universitetssjukhuset från och med den 1 januari 2019. Uppdraget löper under perioden 2019-2021.

Samverkan mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm (Stockholms läns landsting) regleras i det regionala avtal som trädde i kraft den 1 januari 2016. FoUU-kommittéerna består av lika antal ledamöter från landstinget som från KI.

Ledamöter i FoUU-kommittén vid Karolinska Universitetssjukhuset

  • Anders Franco-Cereceda, KI-ordförande
  • Mats Blennow
  • Kristina Broliden
  • Ewa Ehrenborg
  • Lars I Eriksson
  • Matti Sällberg