Publicerad: 2020-03-23 17:00 | Uppdaterad: 2020-03-24 09:41

Alternativt urval för läkarprogrammet och tandläkarprogrammet ställs in med anledning av det nya coronaviruset

Till höstens ansökningsomgång ställs de alternativa urvalen till läkarprogrammet (PIL) och tandläkarprogrammet (TAPIL) in. Beslutet fattades i dag av Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen på rekommendation av respektive programs ledning. Detta till följd av smittspridningen av det nya coronaviruset.

– Vi har prövat alla tänkbara lösningar och noga övervägt situationen. Vi är stolta över de alternativa urvalen, och att de fungerar bra och fyller sitt syfte. Men i rådande läge så fanns till sist ingen annan möjlighet kvar, Christopher Sönnerbrandt, enhetschef på antagningen vid Karolinska Institutet (KI).

Det är för läkarprogrammet och tandläkarprogrammet som KI använder de alternativa urvalen PIL och TAPIL som komplement till de ordinarie urvalsgrupperna gymnasiebetyg och högskoleprovet. I de alternativa urvalen ingår obligatoriska moment så som prov och intervjuer som genomförs på plats på KI:s campus i Stockholmsområdet. Många sökande måste därför resa till och inom Stockholm för att genomföra momenten.

Sedan den 19 mars avråder Folkhälsomyndigheten tills vidare från resor inom Sverige, speciellt till och från storstadsområden.

Vidtar åtgärder löpande

KI har sedan utbrottet av det nya coronaviruset arbetat proaktivt med att löpande vidta åtgärder för att minska smittspridning i enlighet med beslut och rekommendation från ansvariga myndigheter. Därför beslutar KI att ställa in de alternativa urvalen PIL och TAPIL inför höstens ansökningsomgång till läkarprogrammet och tandläkarprogrammet.

Båda programmens ledningar har utrett möjligheten att genomföra det alternativa urvalet på annat sätt men har var för sig kommit fram till att detta inte är görbart på så kort tid utan att äventyra de sökandes rättssäkerhet och medarbetares arbetsmiljö.

Urval kommer istället baseras på betyg (66%) och högskoleprov (34%) för både läkarprogrammet och tandläkarprogrammet.