Publicerad: 2019-02-26 11:00 | Uppdaterad: 2019-10-29 18:03

3TR – omfattande IMI-projekt kring stora folksjukdomar

​​​​​​​Professor Sven-Erik Dahlén, IMM, deltar i koordinationsteamet för IMI-projektet 3TR som nyligen har godkänts för finansiering av den Europeiska Kommissionen.

Sven Erik Dahlén
Sven-Erik Dahlén, foto: Stefan Zimmerman.

3TR (Taxonomy, Treatment, Targets och Remission) kommer att fokusera på identifikation av molekylära mekanismer för icke-respons till behandlingar, återfall och remission inom autoimmunsjukdomar, inflammatoriska sjukdomar och allergiska sjukdomar (reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus, multipel skleros, inflammatorisk tarmsjukdom, Crohns sjukdom, KOL och astma).

Projektet kommer att koordineras av professor Marta Alarcón-Riquelme, Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, Spanien, som även är gästforskare vid Institutet för miljömedicin (IMM) vid KI. 3TR har 70 partners från universitet, läkemedelsföretag, sjukhus, SME’s, förbund och patientorganisationer. Den totala budgeten kommer att vara på 80 miljoner EUR, varav hälften kommer från läkemedelsföretag.

Projektet planeras att starta augusti 2019 och kommer att pågå i sju år. I Stockholm bidrar Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och SciLifeLab till projektet, vilket koordineras av Sven-Erik Dahlén, professor i experimentell astma- och allergiforskning vid IMM. Från Sverige ingår även Örebro universitet i projektet.

IMI står för "Innovative Medicines Initiative" och är ett samarbete mellan EU och den europeiska läkemedelsindustrin. Syftet med samarbetet är att påskynda utvecklingen av och patientens tillgång till nya, innovativa läkemedel inom områden där behoven är särskilt stora.