Publicerad: 2020-08-13 07:39 | Uppdaterad: 2020-08-13 15:35

320 000 kronor till Nicola Crosetto för utveckling av masstester med mål att kartlägga det nya coronaviruset

Nicola Crosetto, senior researcher at the Department of Medical Biochemistry and Biophysics
Nicola Crosetto, senior researcher at the Department of Medical Biochemistry and Biophysics. Foto: Stefan Zimmerman.

Läkemedelsföretaget Chiesi donerar 320 000 kronor till ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet för att utveckla en ny metod för covid-19-tester i stor skala. Målet är att kunna följa virusets utveckling i befolkningar och samhällsgrupper. Projektet leds av Nicola Crosetto, forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.

Jenny Löhr.
Jenny Löhr. Foto: Andreas Andersson

Idag saknas kunskap om hur snabbt eller långsamt det nya coronaviruset förändras genom mutation. Denna kunskap behövs för att bland annat kunna ta fram ett effektivt vaccin. Målsättningen med forskningsprojektet är att utveckla och utvärdera en kostnadseffektiv testmetod för tester i stor skala. Detta i sin tur hjälper forskare att följa virusets utveckling i befolkningar och samhällsgrupper.

– Donationen från Chiesi är av stor betydelse för att kunna bedriva forskning inom ett medicinskt område som är mycket akut för världen i dag, kampen mot covid-19, säger Jenny Löhr, enhetschef på Development Office vid Karolinska Institutet.

Hur viruset förändras ger insikt för hur ett vaccin kan designas

Porträrr Nina Herne.
Nina Herne, chef för Chiesis forskningsavdelning. Foto: Chiesi.

Att testa ett stort antal människor som tidigare har bekräftats att ha covid-19 ger en tydlig signal om hur viruset förändras. Ett oförändrat prov på en stor mängd patienter ger till exempel signal om att viruset är stabilt. Denna kunskap behövs för att bättre förstå hur ett vaccin kan designas.

– Informationen som projektet kan generera är viktig för framtagning av nya effektiva behandlingar. Jag är därför mycket glad över att vi kan stötta projektet, säger Nina Herne, chef för Chiesis forskningsavdelning.