Publicerad: 2024-03-13 17:24 | Uppdaterad: 2024-03-19 17:19

19 KI-forskare får anslag från Njurfonden

Dekorativ bild
Foto: Getty Images.

Njurfonden delar ut över 7 miljoner kronor till forskning om njursjukdomar. Det är den största summan sedan fonden instiftades och tilldelas 40 forskare, varav 19 är verksamma vid Karolinska Institutet. Bidragen går till forskning som rör kronisk njursjukdom, dialys och transplantation.

Njursjukdom är ett ökande globalt folkhälsoproblem. En av tio i Sverige är drabbade och om 20 år beräknas kronisk njursjukdom vara den femte vanligaste dödsorsaken i världen.

Många är drabbade och Njurfondens bidrag till forskningen har mycket stor betydelse. 

Bidragen går till forskning vid samtliga lärosäten i Sverige, som rör kronisk njursjukdom, dialys och transplantation. Av de 40 forskare som delar på drygt 7 miljoner kronor är 19 verksamma vid Karolinska Institutet. 

Följande KI-forskare får anslag 

Inflammatoriska njursjukdomar

Iva Gunnarsson, institutionen för medicin, Solna
Projekt: Kan tidiga biomarkörer vid SLE-nefrit prediktera långtidsprognosen?
Bidrag: 350 000 kronor

Anna Witasp, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Projekt: Integrerade multiomikstudier för individanpassad behandling av IgA-nefrit
Bidrag: 250 000 kronor

Peter Hemmingsson, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Projekt: IL-40:s roll vid ANCA-vaskulit och aktivering av neutrofiler Efter doktorandreg 2022
Bidrag: 250 000 kronor

Kronisk njursvikt (CKD 5) inkl. dialys

Peter Stenvinkel, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Projekt: Molekylära orsaker och ny behandling av vaskulärt åldrande vid kronisk njursvikt
Bidrag: 250 000 kronor

Marie Evans, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Projekt: En digital applikation för utvärdering och uppföljning av njursvikt
Bidrag: 250 000 kronor

Helena Rydell, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Projekt: Infektionskomplikationer vid olika kärlaccess för patienter med hemodialys
Bidrag: 150 000 kronor

Mohamed Suliman, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Projekt: Samband mellan mitokondriellt härledda peptider, AGEs, och undernäring vid CKD
Bidrag: 100 000 kronor

Samsul Arefin, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Projekt: Senolytics och mPGES-1-inhibitor för att bekämpa tidig vaskulär åldrande hos CKD
Bidrag: 100 000 kronor

Karin Windahl, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Projekt: Proteinreducerad kost till kroniskt njursjuka äldre – en säker behandling?
Bidrag: 100 000 kronor

Njursjukdomar CKD 1 – 4 och diabetes

Milan Chromek, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Projekt: Cell-fritt DNA hos barn men kronisk njursjukdom
Bidrag: 250 000 kronor

Hannes Olauson, institutionen för laboratoriemedicin
Projekt: AI-assisterad histologisk bedömning i prekliniska modeller av njursjukdom
Bidrag: 250 000 kronor

Juan J Carrero, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Projekt: Förbättra upptäckt och hantering av njursjukdomar i primärvården
Bidrag: 150 000 kronor

Anne-Laure Faucon, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Projekt: En svensk nationell kohort över patienter diagnosticerade med kronisk njursjukdom
Bidrag: 150 000 kronor

Karin Bergen, institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Projekt: Lactadherin, progress av njursjukdom och kärlsjukdom vid kronisk njursjukdom
Bidrag: 150 000 kronor

Marie Jeansson, institutionen för medicin, Huddinge
Projekt: Angiopoietin-2 och trombosbildning vid COVID-19 och kronisk njursjukdom
Bidrag: 100 000 kronor

Transplantation

Helen Erlandsson, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Projekt: Observationsstudie av riskfaktorer hos levande njurdonatorer
Bidrag: 150 000 kronor

Ulrika Hahn Lundström, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Projekt: Dialysaccessen och risken för hjärtsvikt efter njurtransplantation
Bidrag: 150 000 kronor

Övrigt

Joakim Österman, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Projekt: Hjärtsvikt, diabetes och kronisk njursvikt; Prognos och nya behandlingar
Bidrag: 150 000 kronor

Jim Alkas, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Projekt: Förekomst av akut njursvikt i region Stockholm med kartläggning av riskfaktorer
Bidrag: 150 000 kronor