Publicerad: 2017-10-01 13:56 | Uppdaterad: 2022-07-19 17:15

14 920 000 kronor till forskning inom åldrande och hälsa

Tre forskare vid Karolinska Institutet (KI) får medel från Forte i en utlysning om forskning om åldrande och hälsa. Alla tre är verksamma vid KI:s institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Totalt inkom 113 ansökning i utlysningen, varav Forte beviljade sex stycken. Det handlar det om 30 miljoner kronor mellan åren 2017-2019, varav ungefär hälften går till projekt vid KI och NVS.

Forskare vid NVS som beviljades anslag

  • Sara Garcia-Ptacek: "Rehabilitering efter stroke hos äldre och personer med demens" (Projektbidrag: 5 225 000 kronor)
  • Amaia Calderón Larrañaga: "Passar vårt hälsovårdssystem verkligen äldre personer? Effekter av flerdimensionella hälsoförändringar på användning av medicinska och sociala tjänster" (Projektbidrag: 4 890 000 kronor)
  • Debora Rizzuto: "Kan en hälsosam livsstil komprimera perioden med funktionshinder för äldre människor?" (Projektbidrag: 4 805 000 kronor)