Publicerad: 2017-09-28 16:55 | Uppdaterad: 2017-10-01 13:13

3 240 000 kronor till forskning om att vara äldre och socialt utesluten

Lena Dahlberg, forskare vid sektionen för Aging Research Center, tilldelas projektmedel om 3 240 000 kronor i Fortes årliga utlysning inom hälsa, arbetsliv och välfärd.

Lena Dahlberg beviljas medlen för projektet ” Att leva i samhällets utkant: Social exkludering bland äldre kvinnor och män i Sverige”. Till utlysningen för projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdok-bidrag inom hälsa, arbetsliv och välfärd inkom totalt 1247 ansökningar.

Totalt har Fortes styrelse beviljat 302 miljoner kronor i bidrag till 89 forskningsprojekt i denna utlysning, och vid KI finansieras totalt 27 projekt med 76 575 000 kronor.