Publicerad: 2019-04-11 09:00 | Uppdaterad: 2020-09-11 12:25

WHO:s generaldirektör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus gästade KI

Dr Tedros

WHO:s generaldirektör Dr, Tedros Adhanom Ghebreyesus gästade Karolinska Institutet och campus Solna på tisdagsförmiddagen. Inför studenter, lärare, forskare och andra KI-medarbetare, diskuterade han utbildningens och forskningens – och KI:s – roll för WHO och för möjligheterna att nå FN globala mål för en hållbar utveckling.

Grundforskning, kunskapsutveckling, utbildning och kommunikation kring detta är avgörande nycklar för en mer rättvist fördelad global hälsa. Världshälsoorganisationen håller just nu på att förstärka sin forskningsinriktade kunskapsutvecklande verksamhet och i det sammanhanget är det viktigt med utökad och aktiv samverkan med den forskning som pågår runt om i världen. Här har ett ansett medicinskt universitet som KI en stor och viktig betydelse.

Det var ett av budskapen från WHO-chefen Dr. Tedros budskap han pratade i Biomedicums aula inför under tisdagsförmiddagen. Besöket på KI skedde på rektor Ole Petter Ottersens inbjudan. Under knappt två timmar fick generaldirektören bekanta sig med KI:s verksamhet och diskutera olika infallsvinklar och frågeställningar utifrån WHO:s roll, FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling och vad forskning och utbildning kan bidra med.

Rektor Ole Petter Ottersen ledde en diskussion på detta tema med en panel bestående av sex KI-forskare: Danuta Wasserman, Kristina Gemzell Danielsson, Emily Holmes, Marie Arsenian Henriksson, Johan von Schreeb samt Knut Lönnroth – samtliga på olika sätt mycket aktiva i internationella hälsofrågor. Dessutom fick KI-studenterna Tianqi Charles Zhang och Anne Flint, möjlighet att komma med inlägg och ställa frågor direkt till generaldirektören.

Förmiddagen på KI blev intensiv och engagerad och det var många mycket intressanta frågor och diskussionsämnen som väcktes. Som så ofta vid sådana här tillfällen hade mötet säkert kunnat fortsätta i flera timmar till. Men eftersom UD stod som nästa programpunkt för Dr. Tedros, så var Ole Petter Ottersen tvungen att runda av det hela med några avslutande ord. Det finns dock goda förhoppningar om att WHO:s generaldirektör kommer att besöka KI snart igen, han har preliminärt accepterat en inbjudan till en konferens som ännu är på planeringsstadiet. Mer om detta senare.

För WHO:s generaldirektör fortsatte sedan Stockholmsbesöket med konferensen Inaugural WHO Partners Forum, som inleddes på tisdagseftermiddagen och pågick under hela onsdagen.