Publicerad: 2021-11-23 15:53 | Uppdaterad: 2021-11-23 18:20

VR-anslag till Erika Jonsson Laukka för projekt om postcovid

kvinna i profil, under hatt som luktar på en blomma.
Foto: Pixabay

Erika Jonsson Laukka har beviljas projektbidrag från Vetenskapsrådets specialutlysning för forskning om postcovid.

Porträtt av Erika Jonsson Laukka, ny sektionschef för ARC, NVS
Erika Jonsson Laukka, ny sektionschef för ARC, NVS Foto: Stefan Zimmerman

Erika Jonsson Laukka, lektor och sektionschef vid Aging Research Center (ARC), beviljas 2 000 000 kronor för sitt projektet med titeln Långvariga nedsättningar i kognitiv och lukt-funktion efter mild Covid-19 – modifierande faktorer, hjärnkorrelat och prognostisk betydelse för välbefinnande och vardaglig funktionsförmåga, under perioden 2022-2025.

Ett stort antal individer lever med sviterna av Covid-19. Det medför svårigheter för individen och för en redan högt belastad sjukvård.

– Detta projekt sätter fokus på två vanligt förekommande symtom i denna grupp, nedsättningar i kognitiv förmåga och luktfunktion, berättar Erika Jonsson Laukka.

Projektet syftar till att öka kunskapen om hur kognitiva nedsättningar och luktnedsättning efter mild Covid-19 yttrar sig och hur länge de varar. För att förstå de långsiktiga effekterna är det nödvändigt att följa dessa individer över tid.

– Vi vill vidare undersöka vilka individer som löper störst risk att drabbas respektive har bäst chans att förbättras, underliggande mekanismer och möjliga konsekvenser.

Medsökande forskare som deltar i projektet är Goran Papenberg, Grégoria Kalpouzos, och Marc Guitart-Masip vid ARC samt Marika Möller och Kristian Borg, Institutionen för rehabiliteringsmedicin vid Danderyds Sjukhus.