Publicerad: 2020-09-02 09:51 | Uppdaterad: 2020-09-02 10:13

Virus i blodet kan förutspå allvarlig covid-19

Danderyds hospital at autumn
Danderyds sjukhus. Foto: Malin Wirf

Ett blodprov vid sjukhusinläggning som visar om det finns SARS-CoV-2 i blodet eller inte kan särskilja patienter med hög risk för allvarligt covid-19-förlopp. Sjukhusvårdade patienter utan virus i blodet har stor chans till snabbt tillfrisknande. Det rapporterar forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus i en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Clinical Infectious Diseases.

Porträttbild av Karl Hagman, infektionsläkare vid Danderyds sjukhus och doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet
Karl Hagman. Foto: Cecilia Larsson Lantz, Danderyds sjukhus

Blodprover togs inom tre dagar från sjukhusinläggning hos patienter med bekräftad covid-19 vid infektionskliniken på Danderyds sjukhus. Patienter med mätbara nivåer av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 i blodet hade sju gånger ökad risk för att utveckla kritisk sjukdom och drygt åtta gånger ökad risk att dö inom 28 dagar.

– Genom detta lättillgängliga prov kan vi identifiera patientgrupper med olika hög risk för allvarlig sjukdom. Det öppnar för möjligheten att bättre styra behandling och övervakning av patienter med covid-19, säger studiens försteförfattare Karl Hagman, infektionsläkare vid Danderyds sjukhus och doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet.

Standardteknik i vården

Forskarna analyserade förekomsten av virus-RNA i blodet med så kallad PCR-teknik, som är en standardteknik i vården, hos totalt 167 patienter. 61 av dessa hade mätbara virusnivåer i blodet och 15/61 (25 procent) dog inom 28 dagar från att provet togs. Detta kan jämföras med tre dödsfall (tre procent) bland de 106 patienter som inte hade mätbara virusnivåer i blodet. Förekomst av virus i blodet ökade med åldern och var betydligt vanligare hos patienter över 60 års ålder.

Forskarna har inte mottagit någon specifik finansiering för denna studie. Studiens sisteförfattare Johan Ursing har en klinisk forskartjänst som finansieras av Region Stockholm. En av medförfattarna rapporterar att han har mottagit arvode från läkemedelsbolaget Pfizer, dock utanför den aktuella studien. Inga andra potentiella intressekonflikter uppges i artikeln.

Publikation

“SARS-CoV-2 RNA in serum as predictor of severe outcome in COVID-19: a retrospective cohort study”. Karl Hagman, Magnus Hedenstierna, Patrik Gille-Johnson, Berit Hammas, Malin Grabbe, Joakim Dillner, Johan Ursing. Clinical Infectious Diseases, online 28 augusti 2020, doi: 10.1093/cid/ciaa1285.