Publicerad: 2022-01-13 17:13 | Uppdaterad: 2022-01-17 09:23

Virtuell triageövning förbereder studenter på att hantera verkliga katastrofer

En laptop där skärmen visar en simulering av en olycksplats med rutor som symboliserar skadade, fordon och sjukvård
ViTriEx i användning under en triageövning Foto: Åsa Svensson

Det har skett en stor trafikolycka. Flera bilar, en lastbil och en buss är inblandade. Närmare hundra personer är skadade, resurserna är begränsade och det är långt till närmsta sjukhus. Det kanske inte ser ut så när man ser hur ett tiotal lärare sitta bakom varsin dator i Kunskapscentrum för Katastrofmedicins lokaler på Institutionen för Global Folkhälsa, men det är vad som har hänt. Fast det har hänt virtuellt, inne i datorn.

Under tisdagen samlades ett hundratal studenter från kurser i katastrofmedicin, akutmedicin och barnmedicin på KI för att medverka i en virtuell triageövning. Övningen är en så kallad traumasimulering, ett sorts rollspel där man utgår från verkliga förutsättningar och tilldelar studenterna specifika roller för att tillsammans hantera en fingerad situation. Syftet med traumasimulering är att studenterna ska få en möjlighet att öva på att fatta snabba, ofta livsavgörande beslut. Simuleringen lär studenterna triage, organisation, ledarskap, rollfördelning, prioritering och mycket mer i en stressig miljö där tillgången till information och resurser är ytterst knapp.

Att traumasimuleringen denna gång är virtuell är något av en nyhet. Behovet av att kunna genomföra den här typen av stora övningar med många deltagare digitalt, för att inte samla för många personer på samma plats, är något som tvingats fram under covid-19-pandemin. Det har lett till att medarbetare vid Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin utvecklat ViTriEx – Virtual Triage Exercise – och på så sätt flyttat in olyckan i datorn.

Därför kunde studenterna sitta hemma under tisdagens triageövning och hantera akutsituationen tillsammans i realtid på sina datorer. På KI satt lärarna och styrde händelseförloppet, gjorde plötsliga förändringar i patienternas skadeläge och vägledde studenterna. Studenter och lärare kommunicerade digitalt via Zoom, men hade även utbytt telefonnummer, så att lärarna även kunde agera larmcentral, samt plötsligt ringa och spela rollen som orolig anhörig eller nyhetsjagande reporter.

Trots att de skadade i det här fallet existerar i form av olika figurer på en skärm, så tycker Andreas Älgå, specialistläkare i kirurgi och en av lärarna som deltog i traumasimuleringen, att ViTriEx fungerar bra. ”Det går att träna på mycket genom att använda det här verktyget. Organisation, samarbete, ledarskap, prioritering, resursfördelning och att behålla en överblick och inte fastna för mycket i enskilda fall, det går bra att öva på även i en virtuell simulering”.

Även studenterna tyckte att simuleringen ökade deras förståelse för flera moment. ”Jag tyckte det var värdefullt”, säger Pontus Lenander som går termin 10 på läkarprogrammet och läser fördjupningskursen i akutmedicin, ”man får upp ögonen för aspekter av en olyckssituation som man kanske inte tänker på annars”.

Det finns mycket att lära av virtuella simuleringsverktyg, såväl under den pågående pandemin som därefter. ViTriEx är inte bara resurseffektivt utan också mycket interaktivt och anpassningsbart efter behov. Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin har för avsikt att fortsätta att utveckla och använda ViTriEx som ett av många verktyg i sin undervisning.

  • ViTriEx (Virtual Triage Exercise) är ett digitalt simuleringsverktyg som tagits fram av Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin på Karolinska Institutet. Syfte är att öva på att prioritera i masskadesituationer.
  • ViTriEx använder fritt tillgängliga programvaror (Zoom och Google Jamboard) och är baserat på ett scenario där många personer har skadats.
  • Deltagarna tas i simuleringen till en skadeplats, samt även till en akutmottagning på ett mindre sjukhus, där de ges olika roller och får öva på att prioritera bland skadade, kommunicera och fatta snabba beslut i en kaotisk miljö där resurserna är knappa.
  • Övningen leds av erfarna läkare och andra med katastrofmedicinsk kompetens och simuleringen ger möjlighet till direkt återkoppling på de beslut som deltagarna tar.
  • Projektet ViTriEx har erhållit forskningsmedel och utvecklas och förbättras succesivt.

Kontakt

Åsa Svensson Kommunikatör
+46852483309