Publicerad: 2019-11-11 09:42 | Uppdaterad: 2019-11-28 14:50

Vetenskapsrådet beviljar över 26 miljoner i bidrag till NVS-forskare

The Swedish Research Council award research grants for more than 26 million SEK to NVS researchers.
NVS-forskare som sammanlagt fått över 26 miljoner av Vetenskapsrådet.

Inom området Internationella samarbeten inom individanpassad medicin för neurodegenerativa sjukdomar (JPND) tilldelas:

Miia Kivipelto, sektionen för klinisk geriatrik, totalt 3 702 000 kr, för projektet ”EURO-FINGERS, multimodala precision verktyg för individbaserad demens prevention vid Alzheimers sjukdom” under åren 2019-2021.

Inom Medicin och hälsa tilldelas: 

Jaan-Olle Andressoo, sektionen för Neurogeriatrik, totalt 2 400 000 kr, för projektet ”Ökning av genuttryck genom 3'UTR editering för att skapa nya behandlingsmetoder för Alzheimers sjukdom” under åren 2020-2022.

Anna Rising, sektionen för Neurogeriatrik, totalt 5 011 592 kr för projektet ”Nya strategier för återbildning av skadad nervvävnad” under åren  2020-2023.

Elisabeth Rydwik, sektionen för fysioterapi, totalt 2 400 000 kr för projektet ”CanOptiFys: OPTimerad FYSisk funktion inför bukCANcerkirurgi: effekter på postopreativa komplikationer och livsklavlitet för sköra äldre - en randomiserad kontrollerad studie” under åren 2020-2022 .

Johan Ärnlöv, sektionen för Allmän Medicin och primärvård, totalt 4 800 000 kr för projektet ”Samspelet mellan tarm, njure och hjärt-kärlsystemet - betydelsen i mikrobiomet” under åren 2020-2023.

Inom Humaniora och samhällvetenskap tilldelas:

Carin Lennartsson, sektionen för Aging Research Center, totalt 4 200 000 krför projektet ”Stålar och stöd. Utbyte av pengar och omsorg mellan äldre föräldrar och vuxna barn och dess konsekvenser för ojämlikhet” under åren 2020-2022.

Goran Papenberg, sektionen för Aging Research Center, totalt 5 800 000 kr för projektet ”Människans kognitiva åldrande: Betydelsen av ackumulering av järn i hjärnan och inflammation” under åren 2020-2023 .