Publicerad: 2023-11-09 15:40 | Uppdaterad: 2024-02-05 07:18

Vårens utlysningar 2024

Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och från donationer. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag.

April

KI resebidrag (period 2) inkl digitala arrangemang 
Ansökningsperiod: 2 - 16 april

Axel Hirsch resebidrag (period 2) 
Ansökningsperiod: 2 - 16 april

Gösta Fraenckels stiftelse för medicinsk forskning 
Ansökningsperiod: 2 - 16 april

Robert Lundbergs minnesstiftelse 
Ansökningsperiod: 2 - 16 april

ìShizu Matsumuraîs donation 
Ansökningsperiod: 2 - 16 april

Karolinska Institutets resebidrag för forskningsvistelser för doktorander
Ansökningsperiod: 2 - 16 april

Loo och Hans Ostermans stiftelse för medicinsk forskning
Ansökningsperiod: 2 - 16 april

Stiftelsen för ålderssjukdomar vid Karolinska Institutet
Ansökningsperiod: 2 - 16 april

KI Stiftelse för koagulationsforskning
Sista ansökningsdag: 16 april

Förlängd ansökningsperiod

Karolinska Institutets Forskningsbidrag 
Ansökningsperiod: 2 - 30 april

Maj

Gunnar Arnbrinks stiftelse
Sista ansökningsdag: 31 maj

Kontakt

KI Stiftelser & Donationer