Publicerad: 2024-04-02 11:45 | Uppdaterad: 2024-05-13 08:19

Vårens utlysningar 2024

Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och från donationer. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag.

Maj

Gunnar Arnbrinks stiftelse
Sista ansökningsdag: 31 maj

Kontakt

KI Stiftelser & Donationer