Publicerad: 2023-12-05 13:14 | Uppdaterad: 2023-12-07 16:12

Vårens kurser för dig involverad i VIL/VFU

Människor i sjukvårdskläder diskuterar
Studenter på KI. Foto: Eric Cronberg.

För dig som har handledningsuppdrag eller är involverad studerandeprocessen under VIL/VFU inom hälso- och sjukvården finns korta kurser inom högskolepedagogik: Stepping stone-kurser. Nu är vårens kurser publicerade.

Kurserna berör bland annat pedagogiska grunder för handledning i VFU, studentens lärande i VFU och bedömning och återkoppling i VFU.

Kurserna riktar sig till dig som:

  • Har högskoleutbildning och kliniskt handledningsuppdrag för studenter 
  • På något sätt är involverad i studerandeprocessen vid VIL/VFU
  • Är AKA, VIL-samordnare eller ska påbörja ett handledaruppdrag
  • Vill läsa en eller flera grundläggande kurser inom högskolepedagogik i VIL/VFU, i egen takt.

Upplägg

Upplägget underlättar för dig som arbetar kliniskt då den schemalagda tiden endast är två halvdagar. De två kurstillfällena ges med flera veckors mellanrum för att skapa tid för eget arbete och reflektion. 

En kurs motsvarar sammanlagt en veckas heltidsstudier.