Publicerad: 2016-06-21 10:57 | Uppdaterad: 2016-06-22 10:25

Välutbildade män får oftare hjärntumör-diagnos

En ny studie från Karolinska Institutet, publicerad i tidskriften Journal of Epidemiology and Community Health, visar att personer med högre socioekonomisk ställning oftare diagnosticeras med gliom, den vanligaste formen av hjärntumör hos vuxna. Resultaten är särskilt tydliga för män.

Forskningen baseras på en stor befolkningsstudie med 4,3 miljoner individer födda i Sverige under 1911-1961, studerade under tiden 1993 till 2010. Resultaten visar ett samband mellan högre socioekonomisk ställning och ökad sannolikhet att diagnosticeras med gliom. Sambandet gäller både män och kvinnor, men är särskilt starkt för män.

Maria Feychting Foto: Stefan Zimmerman

– En del av skillnaderna kan sannolikt förklaras av att personer med högre socioekonomisk ställning är mer benägna att söka vård och kan tala bättre för sig. Operation behövs för den provtagning som exakt bestämmer vilken sorts hjärntumör patienten har. Patientens hälsotillstånd i övrigt påverkar möjligheten att operera, vilket kan vara relaterat till socioekonomiskt status, säger Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin, som har lett studien.

Svagare samband

Hon tror dock inte att det är hela förklaringen, eftersom sambandet inte var lika starkt för andra typer av hjärntumörer. Resultaten var mindre tydliga för de mer godartade och långsamväxande tumörerna meningiom och akustikusneurinom, där män i högre yrkesgrupper visade ökad risk för akustikusneurinom medan högutbildade kvinnor visade ökad risk för meningiom.

– Ytterligare forskning behövs för att klargöra orsakerna, säger Maria Feychting.

Högre utbildning (minst tre års universitetsutbildning), högre inkomster och att tillhöra en högre yrkesgrupp (socioekonomisk ställning) är alla faktorer som kan förknippas med ökad sannolikhet att diagnosticeras med gliom. Studien visar även en ökad sannolikhet för gifta eller sammanboende män.

– Tidiga symptom av en hjärntumör som gliom kan vara personlighetsförändring. Är man gift eller sammanboende finns det någon i ens närhet som märker detta och kan se till att man går till doktorn, säger Maria Feychting.

Vad hoppas du att er studie ska leda till?

– Det vore bra med djupare analyser av vårdkedjan från primärvården till neurokirurgin, och undersökningar om det finns skillnader mellan män och kvinnor och olika åldersgrupper. Det är också viktigt att undersöka om sambanden förändras över tid.

Forskningen har finansierats med stöd av Vetenskapsrådet och Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd (FORTE).

Publikation

Socioeconomic position and the risk of brain tumour: a Swedish national population-based cohort study
Amal R. Khanolkar, Rickard Ljung, Mats Talbäck, Hannah L. Brooke, Sofia Carlsson, Tiit Mathiesen och Maria Feychting
Journal of Epidemiology and Community Health, online 20 juni 2016, doi:10.1136/jech-2015-207002.