Publicerad: 2020-01-08 10:44 | Uppdaterad: 2020-01-08 10:51

Utlysning av anslag från Tobias Stiftelsen

Utlysning av anslag från Tobias Stiftelsen för forskning rörande sjuklighet och livskvalitet efter allogen stamcellstransplantation.

Documents

Kontakt

Eva Hellström Lindberg Professor/överläkare