Publicerad: 2017-03-10 09:25 | Uppdaterad: 2017-03-10 13:13

Upptäckt kan bidra till ny behandling av bröstcancer

Forskare vid OnkPat har sett att bröstcancerstamceller är beroende av en specifik östrogenreceptor för sin överlevnad. Fynden som publicerats i Journal of the National Cancer Institute öppnar upp för nya behandlingsstrategier för bröstcancer.

De allra flesta bröstcancrar är beroende av östrogen för att växa och uttrycket av östrogenreceptorer i tumören brukar användas för att bestämma vilken behandling som ska ges. Det finns två olika former av östrogenreceptorer, alfa och beta, där alfa är den vanligast förekommande i vanliga bröstcancerceller.

En speciell typ av cancerceller i bröstcancer är bröstcancerstamcellerna. De finns i alla bröstcancrar, men i större utsträckning i mer aggressiva former av bröstcancer. Dessa celler har stamcellsliknande egenskaper och har en hög förmåga att dela sig och bilda metastaser. De är också ofta resistenta mot konventionell behandling och många forskare tror att cancerstamcellerna måste utplånas för att man skall lyckas bota metastatisk sjukdom.

-Man har tidigare trott att bröstcancerstamceller saknar östrogenreceptorer och att de istället påverkas av östrogen via intilliggande celler. Vi har nu upptäckt att de faktiskt uttrycker östrogenreceptor beta och att de är beroende av östrogen för att dela sig och överleva, säger Johan Hartman, docent vid institutionen för onkologi-patologi som lett den aktuella studien.

Omfattande karakterisering av cancerstamceller

Forskarna har detaljstuderat cancerstamceller från ett stort antal bröstcancerpatienter. För att få fram cancerstamcellerna har man odlat så kallade mammosfärer. Det är ett sätt att selektera fram just cancerstamceller och innebär att cellerna odlas flytande i cellodlingsmediet istället för bundet till plasten som vid vanlig cellodling. Man visade också i studien att dessa celler är beroende av östrogenreceptor beta för sin överlevnad och celldelningen kunde stoppas genom att tillsätta specifika hämmare, så kallade selektiva antagonister mot östrogenreceptor beta.

Studien innefattade även djurförsök i möss med inopererade humana bröstcancertumörer. Man visade att tumörväxten i mössen helt avstannade när man slår ut receptorns uttryck eller ger en kombination av traditionell behandling och en selektiv antagonist mot östrogenreceptor beta.

-Vi hoppas att vår forskning kan leda till en förbättrad behandling av bröstcancer som även slår mot tumörens cancerstamceller, säger Johan Hartman.

Studien finansierades bland andra av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF), Cancerfonden och Stockholms läns landsting.

Publikation

Estrogen receptor β as a therapeutic target in breast cancer stem cells
Ran Ma, Govindasamy-Muralidharan Karthik, John Lövrot, Felix Haglund, Gustaf Rosin, Anne Katchy, Xiaonan Zhang, Lisa Viberg, Jan Frisell, Cecilia Williams, Stig Linder, Irma Fredriksson, Johan Hartman
Journal of the National Cancer Institute, online 10 February 2017, doi:10.1093/jnci/djw236