Publicerad: 2020-07-07 11:05 | Uppdaterad: 2022-02-28 08:57

Unikt globalt webbverktyg banar väg för mer individualiserade cancerbehandlingar

Genom att göra de senaste forskningsresultaten tillgängliga för läkare ökar möjligheterna att hitta bättre individualiserade cancerbehandlingar. Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har under ett par år arbetat med att bygga ett digitalt verktyg för att enkelt tillgängliggöra världsomfattande genomikdata som stöd för behandlingsbeslut.

Resultatet publiceras nu i Nature Medicine och samtidigt lanseras verktyget – Molecular Tumor Board Portal – på www.mtbp.org. Janne Lehtiö, professor vid institutionen för onkologi-patologi på Karolinska Institutet, har tillsammans med forskaren David Tamborero lett arbetet. 

Vad är Molecular Tumor Board Portal (MTB–portalen)?

Janne Lehtiö. Foto: Stefan Zimmerman

– Det är ett webbaserat verktyg som ger stöd i kliniska beslut inom cancerområdet baserad på cancerrelaterade förändringar i arvsmassan. MTB-portalen skapar en länk mellan forskning och behandling, och används för att analysera genomikdata från olika databaser världen runt. Cancer uppstår när genförändringar inträffar i cellernas arvsmassa. Genom analyser av tumörernas molekylära egenskaper, kan man få information om varje enskild tumör. MTB-portalen gör det möjligt att matcha en tumörs specifika egenskaper med olika godkända eller experimentella behandlingar som testas i kliniska prövningar.

Hur kan MTB-portalen bidra till utveckling av bättre cancerbehandlingar?

– Genom MTB-portalen blir den senaste forskningen publik och mer tillgänglig, och både grundforskare och forskande kliniker världen över kan ta del av den stora globala kunskap som finns. Verktyget gör det möjligt för det behandlande teamet att söka efter liknande analyser för att därefter kunna utforma en mer individanpassad behandling utifrån varje patients specifika sjukdomsbild.

Finns det några konkreta exempel på hur MTB-portalen har använts?

– Inom ramen för en klinisk prövning i samarbete med sju ledande cancercenter i Europa har vi analyserat mer än femhundra tumörer som inte har svarat på standardbehandlingar. Därefter har ungefär 140 patienter inkluderats till olika kliniska prövningar där de utifrån analysen av just deras tumör kommer att genomgå en molekylärbaserad behandling istället. Genom analyser i MTP-portalen har vi dessutom kunnat identifiera 10-15 procent av fallen, vars cancer har en genetisk mutation som kan vara ärftlig. Denna information vidarebefordras till behandlande klinik för uppföljning med patienten och närstående.

Varför är detta verktyg så viktigt?

– När det gäller behandling av cancer är tiden en avgörande faktor. Genom att använda MTB-portalen kan tiden för komplicerad analys minska från två, tre månader till endast två veckor samtidigt som risken för tolkningsmisstag minskar. På så sätt kan behandling påbörjas mycket snabbare. De senaste fem åren har dessutom många nya cancerläkemedel introducerats, men processen att hitta de bästa behandlingskombinationerna för varje individ har stannat upp. MTP-portalen bidrar till att öppna upp denna flaskhals eftersom verktyget är tillgängligt och fritt att använda för forskare och behandlande läkare världen runt. 

Vilken påverkan får MTB-portalen i det kliniska arbetet?

– MTP-portalen är patientcentrerad och lätt att använda, vilket sänker trösklarna för att introducera komplexa data i det kliniska arbetet. Vi ser också att en webbaserad portal ökar samarbeten mellan sjukhus och kunskap delas på ett effektivt sätt. Detta är särskilt viktigt när det handlar om komplicerade fall. Medicinska team runtom i Europa får enkel åtkomst till den senaste kunskapen om varje patients specifika cancermutationer och kan tillsammans resonera om behandlingsbeslut.

Vilka står bakom verktyget?

– MTB-portalen har utvecklats och underhålls av Lehtiö lab på Karolinska Institutet med finansiering from Radiumhemmets Forskningsfonder, Cancerfonden och Barncancerfonden. Sju ledande europeiska onkologicenter har medverkat i arbetet: Cancer Research UK Cambridge Centre (Storbritannien), German Cancer Research Center (DKFZ) & National Center for Tumor Diseases (NCT) Heidelberg (Tyskland), Gustave Roussy (Frankrike), Instituto Nazionale dei Tumori di Milano (Italien), Karolinska Institutet (Sverige), Netherlands Cancer Institute (Nederländerna) och Vall d'Hebron Institute of Oncology (Spanien).

Publikation

Support systems to guide clinical decision-making in precision oncology: The Cancer Core Europe Molecular Tumor Board Portal. David Tamborero, Rodrigo Dienstmann, Maan Haj Rachid, Jorrit Boekel, Richard Baird, Irene Braña, Luigi De Petris, Jeffrey Yachnin, Christophe Massard, Frans Opdam, Richard Schlenk,Claudio Vernieri, Elena Garralda, Michele Masucci, Xenia Villalobos, Elena Chavarria, Cancer Core Europe consortium, Fabien Calvo, Stefan Fröhling, Alexander Eggermont, Giovanni Apolone, Emile E Voest, Carlos Caldas, Josep Tabernero, Ingemar Ernberg, Jordi Rodon, Janne Lehtiö. Nature Medicine 6 juli 2020 doi 10.1038/s41591-020-0969-2