Publicerad: 2022-06-22 16:40 | Uppdaterad: 2022-06-22 16:40

Unikt EU-projekt utvecklar nya metoder för riskbedömning av kemikalier

Dekorativ bild
. Foto: Pixabay

EU:s nya Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC) är ett 7-årigt samverkansprojekt som syftar till att minska exponering för farliga kemikalier och deras effekter på människors hälsa och miljön.

Projektets ambition är att stödja EU:s Kemikaliestrategi för hållbar utveckling och Green Deal (en serie politiska initiativ som ska bana väg för en grön omställning i EU) genom att främja implementeringen av nya metoder för riskbedömning av kemikalier. Unikt med PARC är att det styrs av, och utgår ifrån, myndigheterna och deras behov av nya metoder. Partnerskapet bygger på tidigare EU-projekt, som HBM4EU och EuroMix, där forskare från Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet varit aktiva partners de senaste åren.

PARC är det största projektet under det nya finansieringsprogrammet Horizon Europe med runt 200 olika partners från 28 länder som inkluderar europeiska och nationella myndigheter, universitet och forskningsinstitut.

Från IMM deltar Anna Beronius, Annika Hanberg, Johanna Zilliacus, Penny Nymark, Linda Schenk och Agneta Åkesson i olika delar av PARC. Deras aktiviteter i PARC speglar IMM:s breda expertis inom olika delar av hälsoriskbedömning av kemikalier. Det kommer till exempel handla om utvärdering av befintliga metoder för riskbedömning, utveckling av metoder för biomonitorering och exponeringsbedömning, integrering av data från nya djurfria testmetoder, samt hur relevanta data kan kvalitetssäkras och göras tillgängliga enligt FAIR-principerna (FindableAccessibleInteroperable, Reusable). IMM kommer också vara delaktig i aktiviteter som syftar till utbildning och kunskapsspridning.

PARC är ett unikt partnerskap mellan forskare och myndigheter och här finns verkligen möjlighet att bidra till kunskap och utveckling som kan göra skillnad och bidra till hållbar utveckling. Målen är ambitiösa och det ska bli spännande att komma igång med arbetet!

Anna Beronius, kontaktperson för PARC på IMM

Kontakt

Profile image

Anna Beronius

Senior Forskningsspecialist