Publicerad: 2020-04-29 11:31 | Uppdaterad: 2020-04-29 14:20

Unik möjlighet att forska om skola på distans

Barn som går i skola på distans via dator och padda.

Ett internationellt nätverk av forskare tiotalet länder ska undersöka hur skolundervisning på distans fungerar under den pågående covid-19-pandemin. Arbetet med att samla in informationen via webbenkäter på de olika språken leds av forskare vid Karolinska Institutet. Syftet är att titta på de utmaningar som familjer möter, men också att ta fram rekommendationer och nya arbetssätt för distansundervisning för barn.

Porträtt av Lotta Borg Skoglund
Lotta Borg Skoglund, foto: Eva Lindblad/1001 Bild.

– Vi går ut brett till alla föräldrar med barn eller tonåringar som får distansundervisning och hoppas att de vill hjälpa till. Vi är även intresserade av svar från familjer där barnet behöver extra stöd i skolan eller det finns andra svårigheter. Vi vet från kontakter med patientföreningar och egna kliniska erfarenheter att vissa individer är särskilt utsatta vid denna typ av samhällsförändringar, säger Lotta Borg Skoglund, läkare och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och en av initiativtagarna till projektet.

Direkt till enkäten

I samband med covid-19-pandemin har många länder i världen stängt sina skolor, för att försöka minska smittspridningen. Olika länder har dock hanterat situationen på olika sätt och i Sverige är det främst gymnasier och universitet som helt bedriver sin undervisning på distans. Oavsett myndigheternas strategi i de olika länderna menar forskarna att pandemin erbjuder ett unikt tillfälle att studera hur distansundervisning i hemmet fungerar för barn och tonåringar.

Styrt om sina arbetsdagar

På bara ett par veckor har forskarna som ingår i nätverket styrt om sina arbetsdagar, tagit fram ett frågeformulär som är likvärdig på alla språken och sökt etiska tillstånd för sin forskning. Något som varit lärorikt och intressant i sig, menar Lotta Borg Skoglund.

Porträtt av Lisa Thorell.
Lisa Thorell, foto: Stefan Zimmerman.

–  Vi är medvetna om att metoden att samla in anonyma svar via en webbenkät har vetenskapliga svagheter. Vi kan till exempel inte jobba med randomiserade kontrollgrupper eller mäta bortfallet. Möjligheten att studera den här ovanliga situationen precis medan den pågår kan i någon mån uppväga de andra bristerna, förutsatt att vi får in tillräckligt många svar, säger hon.

Förutom Sverige ingår för närvarande forskare från Tyskland, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Irland och Kina i projektet, även om alla ännu inte har öppnat sina enkäter. Forskare från Brasilien, Italien och Spanien förbereder sig för att delta i projektet inom kort. Forskningsledare för studien är Lisa Thorell, docent i psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.