Publicerad: 2024-02-20 11:32 | Uppdaterad: 2024-02-20 11:32

Unga med hög självmordsrisk använder nätet målinriktat

En indisk kvinna som håller i en mobil
Foto: Gettyimages.

Unga personer, 15 – 25 år, använder oftare internet i självdestruktivt syfte än befolkningen som helhet. Nu har Mediemyndigheten tagit fram en broschyr om ungas suicidkommunikation på nätet som bygger på en forskningsöversikt som gjorts i samarbete med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP).

Broschyren Ungdomar och suicidkommunikation - Vad pågår på de digitala plattformarna? riktar sig främst till personal inom primärvård, barn- och ungdomspsykiatri, ungdomsmottagningar, socialtjänst och vid stödlinjer samt skolkuratorer.

Ända sedan 1990-talet har ungas kommunikation om självmord på digitala plattformar legat till grund för oro. Ändå tänker sig många fortfarande att samtal om självmord framför allt sker i vårdsituationer. Faktum är att kommunikation om självmord, sedan lång tid tillbaka, främst äger rum på internet – ofta mellan personer som inte alls känner varandra.

Stor potential för stöd via nätet

Samtidigt är internet en stor källa till stöd, information och hjälp online för unga med självmordstankar. Även om webbplatser som framhäver eller glorifierar självmord enkelt går att hitta via sökmotorer, så är antalet webbplatser med inriktning på hjälp och stöd desto fler. 

I Mediemyndighetens nya informationsbroschyr ges en aktuell översikt i ämnet samt råd om vad vi bör tänka på rörande suicidkommunikation bland unga och unga vuxna som sker online.

Bygger på en forskningsöversikt

Broschyren bygger på en forskningsöversikt som Statens medieråd (som nu ingår i Mediemyndigheten) tog fram i samarbete med Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) 2021: Suicidkommunikation på digitala plattformar.