Publicerad: 2021-09-21 17:06 | Uppdaterad: 2021-09-21 17:06

Undervikt och undernäring, dock inte fetma, är riskfaktorer för äldre att dö i COVID-19

coronaviurs
Coronaviruset. Photo: Getty Images

En studie som nyligen publicerades i Clinical Nutrition visar att undervikt och undernäring ger ökad risk att dö under vårdtiden för äldre patienter med COVID-19 vårdade på geriatrisk klinik. Studien utfördes vid Karolinska Institutet i samarbete med Tema Inflammation & Åldrande vid Karolinska Universitetssjukhuset och geriatriska sjukhus i Stockholmsregionen.

–Dessa resultat är viktiga eftersom det finns bristfällig information om de mycket gamla och sköra patienterna. Fetma är en välkänd riskfaktor för svår COVID-19-infektion hos yngre vuxna, men hos geriatriska COVID-19-patienter som mestadels är äldre än 75 år fann vi istället att undervikt och undernäring ökade risken för dödlighet under sjukhusvistelsen , säger Laura Kananen, forskare vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI.

I vår studie tittade vi närmare på body-mass index (BMI) och näringsstatus samt sambandet med överlevnad under vårdtiden. Näringsstatus utvärderades med hjälp av ett instrument: Mini Nutritional Assessment-Short Form (MNA-SF). Data i analysen omfattade journaler för ~ 10 000 geriatriska patienter i Stockholm under de två första vågorna av pandemin. Vårt viktigaste fynd var att indikatorer på undernäring; dvs. undervikt (BMI <18,5) och låga MNA-SF-poäng (0-7), gav en ökad risk för att dö under vårdtiden hos COVID-19-patienterna. Däremot fann vi inga belägg för att fetma skulle vara en riskfaktor. Vår studie är en påminnelse om att näringsstatus bör undersökas och behandlas väl hos äldre patienter samt ger evidensbaserad vägledning för geriatriska kliniker.

Publikation

Body mass index and Mini Nutritional Assessment-Short Form as predictors of in-geriatric hospital mortality in older adults with COVID-19.
Kananen L, Eriksdotter M, Boström AM, Kivipelto M, Annetorp M, Metzner C, Bäck Jerlardtz V, Engström M, Johnson P, Lundberg LG, Åkesson E, Sühl Öberg C, Hägg S, Religa D, Jylhävä J, Cederholm T
Clin Nutr 2021 Jul;():

 

Kontakt

Laura Kananen Postdoktor