Publicerad: 2023-11-30 22:32 | Uppdaterad: 2023-12-01 10:00

Två KI-forskare beviljas rådsprofessur

Dekorativ bild.
Foto: Getty Images.

Professor Gonçalo Castelo-Branco och professor Jonas Frisén, Karolinska Institutet, beviljas bidrag av Vetenskapsrådet inom rådsprofessorprogrammet på totalt drygt 62 miljoner kronor under åren 2024-2031.

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för rådsprofessor inom medicin och hälsa. Totalt beviljas fyra forskare nästan 123 miljoner kronor för åren 2024-2031. 

Två av dessa är verksamma vid Karolinska Institutet:

Foto på Gonçalo Castelo-Branco
Gonçalo Castelo-Branco. Foto: Ulf Sirborn

Gonçalo Castelo-Branco, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Projekttitel: "En studie av oligodendrocyternas aktiva roll vid multipel skleros".

Jonas Frisén. Foto: Gustav Mårtensson.

Jonas Frisén, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi.
Projekttitel: "Cell regeneration in human health and disease".

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott. 

Bidraget ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en större forskningsmiljö av högsta kvalitet kring en ledande forskare.