Publicerad: 2019-12-12 14:50 | Uppdaterad: 2019-12-13 15:26

Vetenskapsrådet beviljar två KI-forskare rådsprofessur

Porträtt på Pär Nordlund och Patrik Ernfors
Pär Nordlund och Patrik Ernfors. Foto: Yago Pico de Coana och Gunnar Ask

Två forskare vid Karolinska Institutet beviljas bidrag av Vetenskapsrådet inom rådsprofessorprogrammet på totalt 5 miljoner kronor var årligen under tio år. Totalt beviljas åtta forskare i Sverige närmare 400 miljoner i anslag.

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott.