Publicerad: 2022-08-29 16:08 | Uppdaterad: 2022-08-29 16:14

Två KI-forskare belönas med pris för sin forskning inom diabetes

Diabetesmedicin av olika slag.
Foto: Towfiqu barbhuiya, Unsplash

Forskarna Niklas Mejhert och Zhichao Zhou är bland de fyra europeiska bidragstagarna som tilldelas 5 miljoner danska kronor vardera i 5 år från ”European Foundation for the Study of Diabetes” (EFSD)/ inom programmet ”Novo Nordisk Future Leaders Award 2022”.

Detta mycket konkurrenskraftiga anslag stödjer unga och lovande spetsforskare som vill vidareutveckla sin karriär i Europa för att forska kring mekanismerna för diabetes och dess komplikationer.

Niklas Mejhert
Niklas Mejhert, forskare vid institutionen för medicin, Huddinge. Foto: Nancy Farese

 

Niklas Mejhert, chefsforskare vid insitutionen för Medicin i Huddinge fick bidraget för projektet ”Avgörande faktorer för lipidomsättning vid typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom”. Det finansierade projektet syftar till att analysera hur förändringar i fettomsättningen av fettceller främjar utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom och metabola komplikationer hos personer med typ 2-diabetes.

”Eftersom priset omfattar fem år kommer det att möjliggöra för oss att studera denna viktiga fråga med hjälp av ett translationellt tillvägagångssätt, där vi kombinerar både kliniska och prekliniska förhållningssätt”, berättar Niklas Mejhert.

Zhichao Zhou
Zhichao Zhou, forskare vid institutionen för medicin, Solna. Foto: Privat

 

Zhichao Zhou, adjunkt vid Institutionen för medicin i Solna mottog bidraget för projektet ” Funktionell betydelse för erytrocyt-härledda icke-kodande RNA vid diabetesassocierade vaskulära komplikationer”. Projektet har som syfte att karaktärisera funktionen av icke-kodande RNA som uttrycks rikligt i erytrocyter och studera implikationerna av förändringar av erytrocythärledda icke-kodande RNA vid typ 2 diabetes-associerade vaskulära komplikationer.

Med hjälp av förutsättningslösa metoder och translationella tillvägagångssätt kommer detta prestigefyllda anslag att tillåta oss att identifiera toppförändrade icke-kodande RNA i erytrocyter som nya sjukdomsmekanismer och potentiella terapeutiska mål för typ 2-diabetespatienter, som lider av kardiovaskulära komplikationer”, berättar Zhichao Zhou.

Om utmärkelsen

Priset för framtida ledare syftar till att stödja unga forskare som bedriver enastående forskning inom diabetesområdet vid ett europeiskt universitet. Priset utdelas av ”European Foundation for the Study of Diabetes”, (EFSD) och ”Novo Nordisk Foundation” (NNF) och kommer att tillkännages vid EASD:s 58:e årsmöte i Stockholm i september.