Publicerad: 2020-03-06 17:22 | Uppdaterad: 2020-04-02 14:40

Tre KI-ledda coronaprojekt vidare i EU anslag

Illustration of coronavirus.

Tre coronaprojekt ledda av forskare vid Karolinska Institutet har gått vidare i en runda om sökta EU anslag gällande belopp på 9 miljoner euro (95 miljoner kronor). Projekten syftar till att hitta vaccin, immunterapier och antikroppar mot coronaviruset och leds av KI:s Matti Sällberg, Qiang Pan Hammarström och Benjamin Murrell.

EU kommissionen utlyste tidigare i år medel för forskning som bidrar till att förbättra kunskapsläget och beredskapen för att hantera det pågående sjukdomsutbrottet av COVID-19. Totalt inkom 91 ansökningar. EU har nu valt att gå vidare med 17 projekt och utökat ramen för anslagen till totalt 47,5 miljoner euro.

Forskare vid Karolinska Institutet skickade in tre koordinatoransökningar för olika coronaprojekt och har nu fått besked om att samtliga har gått vidare till avtalsförhandlingar. Pengarna väntas delas lika mellan de tre forskarlagen och sträcker sig över en period på två år.

Portrait of Ole Petter Ottersen
Rektor Ole Petter Ottersen. Foto: Erik Flyg

– Att stoppa spridningen av coronaviruset och hitta behandlingar för de som drabbas är tveklöst en angelägen fråga för oss alla. Beskedet från EU är därför mycket glädjande då det ger oss ökade möjligheter att bidra till att lösa den pågående krisen. Det skickar även en tydlig signal om det internationella förtroendet för KI:s forskning och kvaliteten på denna, och ligger helt i linje med KI:s långsiktiga strategiska plan, Strategi 2030, som betonar vikten av banbrytande forskning i samverkan med andra aktörer, säger rektor Ole Petter Ottersen.

De tre projekt som gått vidare i processen är:

Vaccinutveckling

Projekt: ’OpenCorona’

Forskare: Matti Sällberg och Gustaf Ahlén vid institutionen för laboratoriemedicin.

Kort sammanfattning: Pengarna ska gå till att ta fram ett vaccin mot coronaviruset, ett arbete som inleddes redan i januari när forskare i Kina delade virusets arvsmassa. Med detta anslag har forskargruppen säkerställt en stor del av finansieringen för att ta fram och genomföra en klinisk Fas I-studie av en vaccinkandidat mot det nya coronaviruset. Forskarna räknar med att börja testa på djur redan inom några veckor. De första försöken på människa hoppas man enligt plan kunna inleda under 2021 och dessa väntas äga rum på Karolinska Universitetssjukhuset.

 Trycket från omvärlden att få fram ett verksamt vaccin är förstås stort och vi arbetar så skyndsamt som möjligt med det här. Medlen från EU gör att vi säkerställer en stor del av finansieringen framöver, vilket innebär att vi kan koncentrera oss på själva forskningen. Det känns oerhört tillfredsställande att vi nu är finansierade hela vägen fram till och med studier på människa, säger Matti Sällberg, prefekt vid institutionen för laboratoriemedicin.

Immunterapi

Projekt: ‘Antibody Therapy Against Coronavirus’

Forskare: Qiang Pan Hammarström vid institutionen för biovetenskaper och näringslära och Harold Marcotte och Lennart Hammarström vid institutionen för laboratoriemedicin.

Kort sammanfattning: Med detta projekt vill forskarna utveckla passiva immunterapier mot SARS-CoV-2 med hjälp av donerade antikroppar från återhämtade COVID-19 patienter. Med hjälp av experiment och datormodeller planerar de att optimera, producera och testa dessa antikroppar för behandling av patienter med COVID-19.

– Passiv immunisering med tillförsel av redan framställda antikroppar har tidigare visat sig vara ett väldigt effektivt sätt att behandla och förebygga sjukdomsinfektion när vacciner inte finns tillgängliga. Därför tror vi att antikroppar kan vara ett bra vapen för att bromsa sjukdomsförloppet och förhindra fortsatt spridning av viruset globalt, säger Qiang Pan Hammarström, professor i klinisk immunologi.

Neutraliserande antikroppar

Projekt: ’CoroNAb’

Forskare: Benjamin Murrell, Gerald McInerney och Gunilla Karlsson Hedestam, alla vid institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi.

Kort sammanfattning:  Projektets mål är att producera antikroppar som blockerar virusets förmåga att infektera celler, så kallade neutraliserande antikroppar. Forskarna har redan börjat arbetet i djurmodeller och har som mål att identifiera antikroppskandidater som kan användas i både förebyggande och behandlande syfte i människor innan världen har tillgång till ett SARS-CoV-2 vaccin.

– Många existerande läkemedel är antikroppar och det finns därför en stor kunskap om detta som behandlingsform. Just vid infektioner vet vi speciellt mycket om antikroppars roll då det är genom dessa man bygger upp immunitet efter vaccination eller infektion. Tillgång till en arsenal effektiva antikroppar är därför ett viktigt verktyg för att kontrollera spridningen av SARS-CoV-2, säger Ben Murrell, biträdande lektor.