Publicerad: 2023-03-30 12:10 | Uppdaterad: 2023-03-30 13:08

Tre KI-forskare får ERC Advanced Grants

Björn Högberg, Maria Eriksson och Gonçalo Castelo-Branco
Professorerna Björn Högberg, Maria Eriksson och Gonçalo Castelo-Branco har tilldelats ERC Advanced Grants som är ett av Europas mest prestigefyllda program för forskningsfinansiering. Foto: Stefan Zimmerman och Ulf Sirborn

Tre professorer vid Karolinska Institutet – Gonçalo Castelo-Branco, Maria Eriksson och Björn Högberg – har tilldelats ERC Advanced Grants som är ett av Europas mest prestigefyllda program för forskningsfinansiering. Pengarna på totalt över 8 miljoner euro kommer att användas till grundforskning som ska öka vår kunskap om sjukdomsmekanismer samt molekylära byggstenar i DNA.

Den 30 mars tillkännagav det europeiska forskningsrådet (ERC) 2022 års mottagare av ERC Advanced Grants. Totalt får 218 forskargruppsledare i Europa – utvalda bland 1,650 sökande – anslag på 544 miljoner euro över en period på fem år.

Finansieringen kommer att göra det möjligt för forskarna att satsa på sina mest innovativa and ambitiösa idéer. Nedan berättar forskargruppsledarna på KI om sina projekt.

Projekt vid KI som får finansiering

Gonçalo Castelo-Branco, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik 
Tilldelat belopp: EUR 3,182,846
Titel: “Unveiling the functional outcome of single nucleotide polymorphisms and variants in oligodendroglia in multiple sclerosis”
Sammanfattning: Gonçalo Castelo-Brancos forskargrupp kommer att använda avancerade metoder såsom enkelcells- (single-cell) och spatialsekvensering för att studera funktionen hos oligodendrocyter, celler i det centrala nervsystemet, vid multipel skleros (MS). Tidigare forskning har visat att oligodendrocyter spelar en viktig roll i utvecklingen av MS, som är en sjukdom där immunförsvaret attackerar hjärnan. Detta projekt syftar till att vidare undersöka hur genetiska variationer i DNA hos MS-patienter påverkar oligodendrocyternas beteende och därigenom komma fram till nya insikter om sjukdomsmekanismerna.

Maria Eriksson, institutionen för biovetenskaper och näringslära
Tilldelat belopp: EUR 2,532,795
Titel: “Somatic mutations in vascular-wall function and age-associated disease”
Sammanfattning: Maria Erikssons forskargrupp kommer att kartlägga somatiska mutationer i artärväggsceller från människa genom att använda en kombination av avancerade sekvenseringsmetoder. Tidigare forskning har visat att alla celler ansamlar mutationer i arvsmassan under utveckling och åldrande. Nu ska forskarna ta fram modeller som kan kartlägga muterade cellers öde och på så sätt visa vilka mutationer som bidrar till att orsaka sjukdom eller åldrande i kärlvävnad. Förhoppningen är att forskningen i framtiden ska leda till identifiering av nya genetiska faktorer som kan fungera som måltavlor för preventiv behandling mot hjärt-kärlsjukdom.

Björn Högberg, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik 
Tilldelat belopp: EUR 2,500,000
Titel: “The sequencing microscope – a path to look at the molecules of biology”
Sammanfattning: Björn Högbergs forskargrupp ska utveckla nya metoder för att studera den rumsliga distributionen av molekyler i biologiskt material. Målet är att öka takten på nya upptäckter inom biologisk forskning. Genom att nyttja den snabbt växande tekniken för sekvensering och beräkning ska forskargruppen skapa 3D-bilder av molekylers lokalisering i DNA. Förhoppningen är att fynden i framtiden ska kunna bidra till nya läkemedelsupptäckter.

Om ERC Advanced Grant

ERC Advanced Grant är ett av fyra primära finansieringsprogram inom ERC, som är den Europeiska unionens huvudsakliga organisation för forskningsfinansiering. De tilldelas etablerade och ledande forskare som visat på originalitet och betydande genombrott i sin forskning under det senaste decenniet.  

Sista datum för att ansöka till nästa runda av ERC Advanced Grant är den 23 maj.