Publicerad: 2015-05-25 09:00 | Uppdaterad: 2015-05-25 09:00

Tre av fyra slapp sömnproblem när de fick KBT via internet

Sömnproblem är inte endast ett symtom vid annan sjukdom, utan ofta ett eget problem som är viktigt att behandla. Det anser forskare vid Karolinska Institutet som tillsammans med kollegor från Linköpings universitet visat att KBT via internet har god effekt vid allvarliga sömnproblem, lika god som gruppbehandling. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Behaviour Research and Therapy.

Enligt tidigare studier har ungefär var tredje svensk sömnproblem. Ungefär var tionde har så allvarliga sömnproblem att det motsvarar diagnosen insomni, som innebär att någon vaknar ofta eller mycket tidigt på morgonen alternativt har svårt att somna in, och detta i sådan utsträckning att det påverkar funktionen under dagtid. Tidigare studier har visat att insomni ökar risken för flera andra sjukdomar, som depression, ångest, hjärt-kärlproblem och missbruksproblem.

I den nyligen publicerade studien ingick 48 försökspersoner med insomni. Under åtta veckors tid fick hälften gruppbehandling med KBT och hälften internetbaserad KTB, vägledd av en psykolog. Patienterna fick bland annat föra dagbok över hur de sover och hjälp att bryta vanor och tankegångar kring sin sömn. Sex månader efter avslutad behandling var tre av fyra fria i båda grupperna fria från sina sömnproblem. Dessutom hade deltagarna i båda grupperna fått en signifikant minskning av depressiva symtom, trots att dessa alltså inte hade behandlats.

Både depression och insomni

Resultaten går i linje med en studie som presenterades tidigare i år i tidskriften SLEEP, också den ledd av forskare från Karolinska Institutet, där det ingick drygt 40 personer som hade både depression och insomni. Studiedeltagarna delades då in i två grupper som båda fick KBT-behandling via internet, i det ena fallet inriktad mot depression och i det andra fallet mot sömnproblem. Ett år efter avslutad behandling hade förekomsten av depression minskat lika mycket i båda grupperna. Sömnproblemen hade dock minskat mer i den grupp som fått KBT inriktad på insomni.

Enligt Kerstin Blom, legitimerad psykolog och doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, är det viktigt att behandla allvarliga sömnproblem och inte betrakta dem som ett symtom på annan sjukdom.

– Vi vet att depression är mer svårbehandlat om patienten samtidigt har sömnproblem och att risken för återfall är större om man inte får bukt med sömnproblem. Därför är det viktigt att behandla sömnproblem som ett eget problem. I de fall någon också har depression är det viktigt att behandla båda sjukdomarna. Många studier har visat att terapeutledd internetbaserad KBT är effektiv mot insomni. Vår nya studie visar att vägledd internetbehandling står sig väl jämfört med gruppbehandling. Det känns angeläget att behandlingen får spridning till den reguljära sjukvården, säger Kerstin Blom.

Forskningen har finansierats av bland annat Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Söderström-Königska Stiftelsen och AFA Försäkring. Sistaförfattare i båda studerna har varit Viktor Kaldo, psykolog och docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Forskargruppen fortsätter behandla sömnproblem, med eller utan depression, i pågående studier vid Internetpsykiatrienheten i Stockholms läns landsting. Den som vill vara med i en studie kan anmäla sig via www.internetpsykiatri.se.

Publikationer