Publicerad: 2015-01-20 10:25 | Uppdaterad: 2015-01-22 11:09

Träning hjälper mot gång- och balansproblem vid Parkinsons

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som förutom skakningar och stelhet i kroppen kännetecknas av försämrad gång- och balansförmåga. En ny studie från Karolinska Institutet visar nu att äldre personer med Parkinsons kan förbättra balansen med hjälp av ett nytt träningsprogram som forskarna utvecklat.

Träningsprogrammet, som är baserat på vetenskapliga principer för träning och är relaterade till sjukdomssymtomen vid Parkinsons sjukdom, är inriktat på gång- och balansuppgifter. Träningsprogrammet kombinerar motoriska och kognitiva övningar som behövs i dagliga livets aktiviteter, som exempelvis att gå på olika underlag och samtidigt utföra en räkneuppgift

I den aktuella studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Neurorehabilitation and Neural Repair, ingick 100 personer över 60 år med mild till måttlig Parkinsons sjukdom. Hälften av deltagarna lottades till en kontrollgrupp som fick leva som vanligt, och hälften till en träningsgrupp som fick balansträning 3 gånger per vecka i 10 veckor.

Aktiviteter i dagligt liv

Resultaten visar på att balansförmågan ökade i träningsgruppen samt att de gick fortare och tog längre steg vid gång i jämförelse med kontrollgruppen. Forskarna kunde även se positiva effekter på aktiviteter i dagligt liv och på hur många steg deltagarna i träningsgruppen gick per dag.

– Mediciner har visat sig ha begränsad effekt på balansbesvär hos denna grupp patienter, vilket gör det nödvändigt att hitta alternativ. Förbättrad balans och gångförmåga kan minska risken för att falla och ger förutsättningar för att vara mer fysisk aktiv, vilket i sin tur inte bara har positiva effekter på sjukdomen utan förbättrar även livskvaliteten och förlänger livet, säger Erika Franzén, fysioterapeut och docent vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, som lett studien.

Ungefär 22 000 personer i Sverige har Parkinsons sjukdom och de flesta som får sjukdomen drabbas i åldern 55-60 år. Den nu publicerade studien har finansierats av bland annat Vetenskapsrådet, Parkinsonfonden, Neurofonden, Loo och Hans Östermans stiftelse, Gun och Bertil Stohnes stiftelse, ALF-medel genom avtal mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Publikation

The Effects of Highly Challenging Balance Training in Elderly with Parkinson’s Disease: A Randomized Controlled Trial
David Conradsson, Niklas Löfgren, Håkan Nero, Maria Hagströmer, Agneta Ståhle, Johan Lökk, Erika Franzén
Journal of Neurorehabilitation and Neural Repair, online 21 January 2015, doi: 10.1177/1545968314567150