Publicerad: 2020-07-23 16:32 | Uppdaterad: 2020-07-23 16:32

Tidigare odiagnostiserade hepatit C fall i Sverige identifierade

folk som går över gata, med starkt solljus som kommer in från vänster övre hörn och bildar en del skuggor och silhuetter.
Foto: IStock

Många patienter som fick en blodtransfusion mellan 1960- och 80-talen smittades med hepatit C-viruset men har inte kunnat spårats. Med hjälp av en stor databas med patienter som fått blodtransfusioner har forskare vid Karolinska Institutet identifierat 44 blodgivare och 1 180 patienter som sannolikt är infekterade med hepatit C och nu kan erbjudas behandling. Studien publiceras i Eurosurveillance.

Porträttbild Gustaf Edgren (utomhus)
Gustaf Edgren. Foto: Erik Thor

– Våra resultat är mestadels förväntade, men vi blev samtidigt något förvånade av det förhållandevis stora antalet patienter som studien identifierar, säger Gustaf Edgren, forskare vid Institutionen för Medicin på Karolinska Institutet.

Hepatit C orsakas av ett virus som leder till inflammation av levern och i förlängningen riskerar en del av de smittade patienterna att drabbas av skrumplever och levercancer. Ett stort antal patienter smittades med hepatit C genom blodtransfusioner. Dessbättre är dessa risker i stort sett eliminerade i och med att man började testa blodgivare för viruset kring år 1990.

Även om ett stort antal tidigare smittade patienter har identifierats i efterhand, så är det välkänt att många patienter som smittats på 1980-talet, eller tidigare, fortfarande inte känner till att de är bärare av viruset.

Hepatit C via databas

I denna studie har forskare vid Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten använt data från en stor svensk databas med blodgivare och patienter som fått blodtransfusioner, med data som går tillbaka till 1960-talet.
Med en kombination av statistiska metoder identifierade forskarna 1 180 patienter som fått en blodtransfusion och 44 blodgivare, som alla sannolikt är infekterade av hepatit C-viruset och som är vid liv och ännu inte diagnosticerats.

Ingen ny spridning via blodtransfusioner

Glädjande nog såg man inga tecken till spridning genom blodtransfusioner efter 1991.
Forskarna planerar nu att kontakta de identifierade patienterna och blodgivarna för att erbjuda dem att testas och, om de är smittade, se till att de också erbjuds behandling mot viruset.

Forskningen har finansierats av Folkhälsomyndigheten och av Svenska Vetenskapsrådet.

Publikation

“Transmission of viral hepatitis through blood transfusion in Sweden, 1968 to 2012”
Viktor Dahl, Ammar Majeed, Agneta Wikman, Rut Norda, Gustaf Edgren
Eurosurveillance, July 23rd, 2020.

Kontakt

Gustaf Edgren Senior Forskare