Publicerad: 2016-03-09 08:00 | Uppdaterad: 2019-04-26 16:29

Tidig HPV-vaccination ger bäst skydd

HPV-vaccin ger bäst skydd mot höggradiga cellförändringar i livmoderhalsen om det ges före 17 års ålder, enligt en ny stor registerstudie från Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten. Resultaten, som publiceras i tidskriften International Journal of Cancer, visar att vaccinet har god effekt när det gäller att förebygga höggradiga cellförändringar.

Det finns mer än 100 olika typer av humant papillomvirus (HPV-virus). De sprids genom fysisk kontakt, till exempel via sex, och är mycket smittsamma. De flesta människor infekteras med en eller flera HPV-typer någon gång under livet. Minst tolv HPV-typer räknas som högriskvirus, eftersom infektion med dessa virus kan leda till cancer. Tidigare studier visar att vaccination mot HPV i en befolkning har effekt på både könssjukdomen kondylom och cellförändringar i livmoderhalsen.

Cancer i livmoderhalsen orsakas av infektion med HPV-virus. HPV-typerna 16 och 18 orsakar omkring 70 procent av fallen. Samma virustyper ligger också bakom en stor andel av de höggradiga cellförändringar i livmoderhalsen, som kan utvecklas till invasiv cancer om de inte behandlas. HPV-typerna 16 och 18 ingår i det HPV-vaccin som har använts i Sverige sedan år 2007. Sedan år 2012 ingår HPV-vaccin i det svenska barnvaccinationsprogrammet och flickor i åldern 10–12 år erbjuds gratis vaccination genom skolhälsovården.

Forskarna bakom den nya studien har undersökt effekten av HPV-vaccination på förekomst av höggradiga cellförändringar. De har särskilt studerat det som kallas cervikal intraepitelial neoplasi (CIN) grad 2 och 3, som kan vara ett förstadium till cancer. I studien ingår alla flickor och unga kvinnor i åldrarna 13–29 år som var bosatta i Sverige någon gång under åren 2006–2013, totalt 1,4 miljoner personer. Drygt 236 000 av dessa hade vaccinerats. Data om bland annat vaccination och histologiskt bekräftade höggradiga cellförändringar, CIN2 och CIN3, samlades in med hjälp av svenska rikstäckande vårdregister.

Höggradiga cellförändringar

Forskarna jämförde risken för höggradiga cellförändringar mellan vaccinerade och ovaccinerade kvinnor. Det visade sig att för de som vaccinerades före 17 års ålder var effektiviteten mot höggradiga cellförändringar 75 procent. Skyddseffekten sjönk till 46 procent för de som vaccinerades när de var 17–19 år, och till 22 procent för de som vaccinerades när de var 20–29 år.

– Vår slutsats är att vaccinet skyddar mot allvarliga förstadier till livmoderhalscancer. Skyddseffekten är störst om man vaccinerar sig vid unga år, tidigare än 16 år, säger Lisen Arnheim Dahlström vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet, som har lett studien.

Forskarna kommer att fortsätta studera effekterna av HPV-vaccination i befolkningen på lång sikt. En viktig fråga är om vaccinationsprogrammet uppnår förväntade effekter för att förebygga invasiv livmoderhalscancer. De höggradiga cellförändringar som undersöktes i den nya studien kan över tid utvecklas till cancer, men det kommer att dröja flera år innan forskarna kan studera skyddet mot livmoderhalscancer.

Studien har finansierats med stöd av Stiftelsen för strategisk forskning och Strategiskt forskningsområde i epidemiologi (SFO), Karolinska Institutet.

Text: Karin Söderlund Leifler

Publikation

Quadrivalent HPV vaccine effectiveness against high-grade cervical lesions by age at vaccination: A population-based study
Eva Herweijer, Karin Sundström, Alexander Ploner, Ingrid Uhnoo, Pär Sparén, Lisen Arnheim-Dahlström
International Journal of Cancer, version of record online 9 March. 2016, doi: 10.1002/ijc.30035