Publicerad: 2012-08-01 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-09 11:14

Test av adenovirusinfektion hos överviktiga

En studie från Karolinska Institutet presenterar en ny metod att mäta förekomst av antikroppar mot adenovirus-36, ett virus som i tidigare studier visat sig vara vanligare bland feta än hos normalviktiga barn och vuxna. I studien presenteras också resultat som visar att hos svenskar är antikroppar mot viruset cirka 2 gånger vanligare bland feta eller överviktiga barn och bland kraftigt feta kvinnor, jämfört med normalviktiga. Resultaten tyder också på att förekomsten i Stockholm har ökat de senaste 15 åren.

Förkylningsviruset adenovirus-36 har i tidigare studier visats orsaka ökat antal fettceller och ökad mängd fett i dem. Infektionen har också i amerikanska, italienska och sydkoreanska studier visat sig vara vanligare hos vuxna och barn med fetma än hos normalviktiga. Antalet personer som ingått i dessa studier har varit begränsat på grund av den tidskrävande analysmetoden. Nu presenterar forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med forskare vid Virginia Commonwealth University, USA, en ny snabbare analysmetod av antikroppar mot adenovirus-36. I den nya studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PlosOne, har man med hjälp av metoden även undersökt förekomsten av dessa antikroppar i totalt 424 barn och 1611 vuxna svenskar. Resultaten visade att infektion med adenovirus-36 förekommer hos personer i Stockholm och Uppsala och att förekomsten av antikroppar bland normalviktiga har fördubblats från mitten av 1990-talet till 2009, detta samtidigt som fetman ökat i Sverige. Antikroppar mot viruset visade sig också vara cirka 2 gånger vanligare bland feta eller överviktiga barn och bland kraftigt feta kvinnor, jämfört med normalviktiga. Enligt forskarna bakom studien krävs fler och större studier för att fastställa sambanden mellanvirusinfektion och fetma.

– Kännedom om att en patient tidigare har haft en infektion av adenovirus-36 kan kanske förklara vissa enskilda fall av fetma samt ge stöd vid rådgivning om behandling. Nyligen visade man i en mindre italiensk studie att feta patienter med adenovirus-36 svarade bättre på god kost och motion än patienter utan viruset, säger Catharina Lavebratt, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet som tillsammans med professor Martin Schalling lett studien.

Publikation

Adenovirus-36 is associated with obesity in children and adults in Sweden as determined by rapid ELISA.
Almgren M, Atkinson R, He J, Hilding A, Hagman E, Wolk A, et al
PLoS ONE 2012 ;7(7):e41652