Publicerad: 2018-11-29 13:38 | Uppdaterad: 2018-11-29 14:07

Temadag om matstrupscancer får anslag från KI Engagement Grant

Karolinska Institutet har inrättat ett nytt samverkansanslag kallat KI Engagement Grant. Syftet är att lyfta fram forskning och ny kunskap med direkt betydelse för det omgivande samhället. Anslagen ingår i en intern satsning på samverkansfrågor, som stöds av KI:s rektor Ole Petter Ottersen.

Pernilla Lagergren vid forskargruppen Kirurgisk vårdvetenskap leder ett av de åtta projekten som tilldelas KI Engagement Grant i år:

"Temadag om cancer i matstrupen för patienter och andra berörda"

Anslaget kommer att användas för att arrangera en dag med seminarier, föreläsningar och diskussioner för patienter som har behandlats för matstrupscancer, deras anhöriga, klinisk personal och forskare inom området. Denna temadag om matstrupscancer kommer att äga rum i Stockholm den 13 maj 2019. Programmet för dagen kommer att bestämmas av patienter och forskare tillsammans och syftet är att förbättra informationsutbyte och skapa förutsättningar för nätverkande mellan berörda parter.

Karin Vikström, Pernilla Lagergren and Kalle Mälberg, photo: MMK/KI.