Publicerad: 2017-02-14 11:42 | Uppdaterad: 2017-02-15 08:58

TBE-forskare utsedd till Wallenberg Clinical Fellow

Sara Gredmark Russ, läkare och forskare vid Karolinska Institutets Centrum för infektionsmedicin, har utsetts till Wallenberg Clinical Fellow. Hon får drygt 3,6 miljoner kronor för att forska om fästingburen encefalit, TBE och delar utmärkelsen med Emma Niméus vid Lunds universitet.

Syftet med forskarprogrammet Wallenberg Clinical Fellows är att stimulera svenska läkares kliniska forskning och att identifiera morgondagens forskningsledare i en klinisk miljö. Programmet vänder sig i första hand till yngre läkare. De sökande är disputerade med läkarexamen, verksamma vid kliniker på svenska sjukhus eller inom den svenska primärvården, och har forskaranknytning till svenska universitet. Bakom satsningen står Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, med vetenskapligt stöd av Kungliga Vetenskapsakademien.

Sara Gredmark Russ är ST-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid Centrum för infektionsmedicin, KI Campus Flemingsberg. Hon driver ett nydanande forskningsprojekt där hon undersöker det immunologiska svaret vid fästingburen encefalit, TBE. TBE är en akut virusinfektion som överförs till människa genom bett av infekterade fästingar. Den kan leda till allvarlig hjärninflammation och kan ge upphov till långvariga komplikationer bland annat i form av huvudvärk och koncentrationssvårigheter.

I nuläget finns det ingen behandling för TBE, utan endast behandling för själva symptomen. Som Wallenberg Clinical Fellow 2016 ska Sara Gredmark Russ söka nya insikter om den sjukdomens underliggande orsaker vilket kan leda till utveckling av nya specifika behandlingsmetoder.