Publicerad: 2013-08-06 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-29 10:58

Tarmbiopsi kan avslöja risken för glutenintoleranta att drabbas av lymfom

Personer med glutenintolerans, celiaki, som har kvarstående inflammation i tarmslemhinnan flera år efter att de fått sin diagnos löper högre risk att drabbas av cancer i lymfsystemet, lymfom, än de patienter vars slemhinna har läkt. Det visar en ny studie som letts av forskare från Karolinska Institutet och som publiceras i tidskriften Annals of Internal Medicine.

När en patient får diagnosen glutenintolerans visar biopsier av tunntarmen att de långa, fingerlika utskotten som tar upp näring och vätska ur maten vi äter, villi (eller tarmludd), har plattas ut. Skadade villi kan ge diarré, viktminskning och järnbrist vilka är vanliga symptom på glutenintolerans. När patienten har fått sin diagnos och börjar äta glutenfri kost förväntas slemhinneskadorna läka så att villi återhämtar sig men i vissa fall läker inte tarmen. Dålig utläkningen ses om man slarvar med kosten, men förekommer även hos vissa patienter som följer en glutenfri kost.

Det är sedan tidigare känt att personer med glutenintolerans löper ökad risk att drabbas av lymfom men det har hittills varit okänt om denna risk påverkas om tarmen läker. En anledning till att denna koppling inte kunnat göras är att det inte har funnits tillräckligt mycket data att tillgå. Under det senaste decenniet har nu Jonas F Ludvigsson, professor i klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet, och hans kollegor upprättat en databas med resultat från tarmbiopsier från ca 29 000 personer från Sveriges alla patologiavdelningar.

– Den här studien visar att man med hjälp av en kontroll-biopsi efter det att patienten påbörjat en glutenfri kost kan skilja ut de som löper en hög respektive låg risk för lymfom i framtiden, säger Jonas F Ludvigsson.

– Den nya typen av blodprover (antikroppar) som finns, och allt oftare används i diagnostiken för celiaki, kan hjälpa oss i vården att ställa diagnosen celiaki och följa upp patienter, men kan inte ersätta tunntarmsbiopsin.

I den aktuella studien har forskarna identifierat patienter med glutenintolerans som fick en biopsi tagen i tarmen mellan ett halvår och fem år efter att de fick sin diagnos. Dessa patienter följdes sedan under i genomsnitt 89 år efter att biopsin togs. Av totalt 7 625 patienter med glutenintolerans hade tarmen läkt hos 4 317 (57 procent) vid tiden för biopsin, medan resterande 3 308 patienter (43 procent) fortfarande hade skadade villi när biopsin togs.

Studien visade också att personer med glutenintolerans löper i genomsnitt 2,81 gånger högre risk än andra att drabbas av lymfom. De patienter vars tarm inte läkte löpte dock 3,78 gånger högre risk för lymfom jämfört med 1,5 gånger högre risk hos de vars tarm läkte. Att få tarmen att läka är därför viktigt för dessa patienter för att minska risken för lymfom, enligt forskarna.

Den aktuella studien är ett resultat av ett samarbete mellan Columbia University, Mayo-kliniken och Karolinska Institutet och finansieras av American Scandinavian Foundation, the Celiac Sprue Association, the National Center for Advancing Translational Sciences och National Institutes of Health. Jonas Ludvigsson är även barläkare vid Örebro universitetssjukhus.

Publication

Mucosal healing and risk for lymphoproliferative malignancy in celiac disease: a population-based cohort study.
Lebwohl B, Granath F, Ekbom A, Smedby K, Murray J, Neugut A, et al
Ann. Intern. Med. 2013 Aug;159(3):169-75