Publicerad: 2018-08-31 13:18 | Uppdaterad: 2019-09-30 14:58

Tandvården för hemlösa läggs ner på Pelarbacken

Den 31 augusti löper Stockholms läns landstings avtal med Ersta Diakoni ut för vårdcentralen för hemlösa på Pelarbacken. Det nya avtalet som efter upphandling tecknats med Capio saknar grund för tandvård.

– Det är med stor besvikelse jag har tagit emot beskedet att Pelarbackens tandläkarmottagning läggs ner 1 september. Jag hoppas att detta inte är slutet för tandvård för hemlösa, utan att vi i framtiden kan få till en liknande verksamhet, säger Patricia De Palma, disputerad specialisttandläkare på Karolinska Institutets universitetstandvård.

Patricia De Palma har drivit tandläkarmottagningen på Pelarbacken sedan den öppnades och tagit emot över 1000 hemlösa i behov av tandvård. Hon har även forskat om tandhälsan hos hemlösa och missbrukare. Men nu står hon inför nedläggning av verksamheten. Den 1 september tas avtalet för vården på Pelarbacken över av Capio som vann upphandlingen. Det nya avtalet saknar grund för tandvård.

Människor med stort behov av tandvård

Hemlösa är en utsatt grupp med behov som är svåra att hantera i vanliga tandvårdskliniker. De kan ha allvarliga psykiska sjukdomar utan behandling, pågående smittsamma sjukdomar eller andra icke behandlade somatiska sjukdomar, men framförallt är de utan medel att betala sin tandvård. På Pelarbacken har vi erbjudit möjlighet att få tandvård som finansierats med Erstafonder som täckt kostnader för patienterna.

– Jag kommer aldrig att glömma de hundratals människor som jag mött där och deras leenden fyllda av tacksamhet efter att de fått behandling, säger Patricia De Palma.

Försvårar forskning om hemlösa och missbrukare

Den forskning som KI bedrivit på Pelarbackens tandläkarmottagning består i dag av ett sprututbytesprojekt och en kartläggning av missbrukares orala hälsar. Den fortskrider i samverkan med beroendecentrum, som ligger nära Pelarbacken, men blir klart svårare att genomföra.

Bakgrund Pelarbackens tandläkarmottagning: Stockholms första tandläkarmottagning för hemlösa öppnade 2002. Karolinska Institutet med Patricia i spetsen har sedan dess ansvarat för tandvårdsmottagningen som 2010 flyttade in på Pelarbacken. Där har verksamheten bedrivits i samarbete med Ersta Diakoni som fram till nu ansvarat för vårdcentralen för hemlösa.