Publicerad: 2022-10-05 17:58 | Uppdaterad: 2022-10-05 18:03

Ny studie ”godkänner” kunskapsprovets nivå för godkänd tandläkare

Skrivsal 1 BZ
Skrivsal 1 BZ Foto: Alexander Avelin

Studien visar att metoden för att bestämma godkänt-gränsen tillsammans med kravet på 50% godkänt på lärandemålen är väl anpassad att särskilja de tandläkare som har förväntad kunskap från de som inte har det. Studien publicerades i European Journal of Dental Education.

Socialstyrelsens väg mot legitimation genom kunskapsprov reformerades 2017. Institutionen för odontologi vid KI har sedan dess varit ansvariga för kunskapsprovets teoretiska och praktiska prov för tandläkare med utbildning utanför EU/EES. 

Under 2019 initierades ett doktorandprojekt för att få veta mer om kunskapsproven som genomförs på institutionen för odontologi. I den nyligen publicerade studien ”Are we passing the acceptable? Standard setting of theoretical proficiency tests for foreign-trained dentists” har projektet undersökt metoden för att bestämma godkäntgränsen för varje teoretiskt examinationstillfälle.

För att bestämma gränsen för godkänt på varje teoretiskt prov används en modifierad Angoff metod: En panel av 10–15 tandläkare vid Institutionen och Universitetstandvården bedömer varje individuell fråga. Resultat från bedömningarna ligger till grund för godkäntgränsen på varje enskilt teoretiskt provtillfälle. Detta innebär att varje teoretisk examination har en godkäntgräns som är anpassad till innehållet i det aktuella provet. Därutöver finns kravet att klara minst 50% av lärandemålen.

Dekorativ bild.
Jesper Dalum. Foto: N/A

– Arbetet som panelen av tandläkare gör inför varje prov är en av de viktigaste delarna för att säkerställa att vi har rimliga förväntningar på de tandläkare som klarar provet, säger Jesper Dalum, vid institutionen för odontologi

Genomgång av teoretiska prov

Resultatet från studien är en genomgång av sju teoretiska prov under åren 2018–2019 med resultat från 316 deltagare, kombinerat med Angoff bedömningar och demografiska data från Socialstyrelsen.

I korthet kunde vi se en betydande överensstämmelse inom Angoff panelerna (0,65–0,82), vilket indikerar att metoden är genomförbar, enkel och försvarbar för att sätta godkänt-gränsen på de teoretiska proven. Tillsammans med kravet på minst 50% av poängen per lärandemål utgör detta en effektiv metod för att särskilja kandidater som inte uppnår de förväntade kraven på den teoretiska examinationen.

– Vi är tacksamma för de gemensamma insatser och ansträngningar som institutionen och universitetstandvården har gjort och fortfarande gör, för att de teoretiska examinationerna ska levereras med en hög kvalitet! säger Jesper Dalum.

Publikation

Are we passing the acceptable? Standard setting of theoretical proficiency tests for foreign-trained dentists.
Dalum J, Christidis N, Myrberg IH, Karlgren K, Leanderson C, Englund GS
Eur J Dent Educ 2022 Aug;():