Publicerad: 2017-05-04 13:42 | Uppdaterad: 2020-09-14 13:29

Tandvård ämne för samarbete mellan KI och 10th People’s Hospital i Shanghai

Institutionen för odontologi har startat samarbete med 10th Peoples Hospital i Shanghai

Institutionen för odontologi har skrivit ett femårigt samarbetsavtal med 10th People’s Hospital i Shanghai.

Den 26–29 mars besökte Göran Dahllöf, professor och ”Head of International Affairs” för institutionen för odontologi och Margaret Sällberg Chen, docent och studierektor för institutionens forskarutbildning, 10th People’s Hospital i Shanghai som är affilierat till Tongji University. Under besöket undertecknades ett samarbetsavtal mellan sjukhuset och institutionen för odontologi.

Planer för framtida samarbete

Vid besöket smiddes även planer för framtida samarbete inom både forskning och utbildning. Många tandläkare på 10th People’s är intresserade av samarbeten med institutionen för odontologi och gemensam ansökning till National Science Foundation of China har redan gjort på forskning om oral hälsa. Vid sjukhuset finns universitetstandklinik med tillgång till många odontologiska specialiteter och ett stort patientflöde.

Del i ett större internationaliseringsarbete

Samarbetet med 10th People’s är en del i ett större internationaliseringsarbete som pågår på institutionen för odontologi, som syftar till att stärka KI:s varumärke i internationella forskningssammanhang och att få ökade resurser till odontologisk forskning.

Läs mer om institutionens internationaliseringsarbete