Publicerad: 2017-05-15 09:22 | Uppdaterad: 2017-05-15 09:32

Sveriges första poänggivande universitetsutbildning om yoga

Till hösten startar ”Yogaträning – som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd”. Kursen ges som uppdragsutbildning vid sektionen för fysioterapi och riktar sig till fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, läkare, idrottslärare, hälsopedagoger eller motsvarande.

– Yoga bör ses som ett komplement till redan befintlig behandling vid olika sjukdomstillstånd. Den vetenskapliga evidensen för yogans naturliga plats som del av behandling vid olika sjukdomstillstånd stärks successivt. I syfte att förmedla denna såväl teoretiska som praktiska kunskap om yogan och dess effekter på vår fysiska och psykosociala hälsa, är det nu dags att starta en sådan kurs här vid Karolinska Institutet, säger Annette Heijne, docent i fysioterapi och examinator för kursen.

Dokument