Publicerad: 2017-03-30 14:55 | Uppdaterad: 2017-04-04 09:08

Svenskt prostatacancertest införs i Europa

Det nya Stockholm3-testet för förbättrad diagnos av prostatacancer får nu pengar från EIT Health, European Institute of Innovation and Technology inom hälsoområdet, för att snabbare nå ut till medborgare i delar av Europa. I ett första steg ska testet utprovas i Tyskland, Holland och Belgien. Bakom testet står forskare vid Karolinska Institutet.

Stockholm3-testet är ett blodtest som hittar 20 procent fler män med aggressiv prostatacancer och samtidigt minskar antalet onödiga vävnadsprov med hälften jämfört med dagens praxis. Testet finns sedan december 2016 tillgängligt för den svenska vården.

Testet kombinerar fem proteinmarkörer, över 100 genetiska markörer, kliniska data och en beslutsalgoritm för att bedöma risken för en behandlingskrävande prostatacancer. Testet baseras på forskning som genomförts vid Karolinska Institutet. Det är utprovat på närmare 60 000 män i åldern 50-70. Resultaten har publicerats i bland annat The Lancet Oncology, Nature Reviews Clinical Oncology och European Urology Focus.

Sedan tidigare är det klart att det brittiska prostatacancerförbundet finansiellt stöttar en validering av testet i det brittiska hälsosystemet.

Forskningen för att ta fram Stockholm3-testet har finansierats av Stockholms läns landsting och utvecklats i samarbete med Thermo Fisher Scientific. Professor Henrik Grönberg har patentansökningar inom prostatacancerdiagnostik.