Publicerad: 2023-04-27 12:32 | Uppdaterad: 2023-04-27 13:39

Från labbet till sjukvården – nu lanseras ett nytt test för män med spridd prostatacancer

Dekorativ bild
Foto: Getty Images

För första gången i Sverige möjliggörs nu rutindiagnostiska analyser av mutationer i cellfritt DNA hos patienter med spridd prostatacancer. Testet har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet och nu erbjuder Karolinska Universitetssjukhuset analysen till sjukhus i hela Norden. Steget innebär att fler patienter med vissa genmutationer kan få tillgång till behandling för sin cancer.

Johan Lindberg, forskare vid Karolinska Institutet
Johan Lindberg, forskare vid Karolinska Institutet. Foto: Marcus Hagström

– Det känns väldigt bra att detta test nu implementeras i klinisk rutin. Det ger fler patienter med spridd prostatacancer tillgång till precisionsmedicinsk behandling för sin sjukdom. Testet har optimerats för att kunna upptäcka förändringar i väldigt små mängder DNA, vilket tidigare varit ett problem för denna patientgrupp, säger Johan Lindberg, senior forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet och vid SciLifeLab, som även har en deltidsanställning på molekylär cancerdiagnostik på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Johan Lindberg har ansvarat för att utveckla det rutindiagnostiska testet, i samarbete med Hannes Olauson, patolog på Karolinska Universitetssjukhuset och anknuten forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, och Felix Haglund, patolog på Karolinska Universitetssjukhuset och senior forskare vid institutionen för onkologi-patologi.

Metoden baserar sig på tidigare publicerad forskning i bland annat Genome Medicine och Clinical Cancer Research.

Precisionsmedicinsk analys

Män med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer har sedan maj 2022 kunnat behandlas med läkemedlet olaparib så länge cancercellerna hos patienten har en mutation i en av generna BRCA1 eller BRCA2. Den nya analysen kan identifiera dessa mutationer genom sekvensering av cirkulerande DNA från döende tumörceller, vilket ger en aktuell lägesbild av mutationerna. Tidigare har analysen gjorts på vävnadsprover som kan vara tagna långt tillbaka i tiden.

För att göra behandlingen tillgänglig för fler patienter erbjuder nu Karolinska Universitetssjukhuset analysen till sjukhus i hela Norden. Analysen är utvecklad inom ramen för den multinationella studien ProBio.

Tätt samarbete mellan akademin och sjukvården

Mikael Björnstedt, verksamhetschef för Klinisk patologi och cancerdiagnostik vid Karolinska Universitetssjukhuset, påpekar att analyser av cellfritt DNA förväntas öka de närmaste åren, vilket ställer krav på ett tätare samarbete mellan forskare på Karolinska Institutet och vårdpersonal på Karolinska Universitetssjukhuset.

– Utvecklingen av precisionsmedicinska analyser går snabbt framåt, och för att hänga med krävs ett aktivt kompetens- och kunskapsutbyte mellan akademin och sjukvården, säger Mikael Björnstedt.

Den här nyhetsartikeln är baserad på ett pressmeddelande från Karolinska Universitetssjukhuset.

Fakta om prostatacancer

Prostatacancer är sett till antal insjuknade personer den vanligaste cancerdiagnosen i Sverige med ca 10 000 nya fall per år. Drygt 130 000 män lever med sjukdomen vilket är tre gånger fler än för tjugo år sedan.

I sjukdomens första fas behandlas patienterna med läkemedel för att sänka testosteronnivån. Detta görs eftersom cancercellerna gynnas av testosteron. Inom några år utvecklar dock cancercellerna resistens mot hormonbehandlingen, då hamnar patienten i nästa fas av sjukdomen: kastrationsresistent fas.

Ungefär 5 000 män i Sverige lever med kastrationsresistent prostatacancer.