Publicerad: 2019-05-24 15:51 | Uppdaterad: 2019-05-24 16:14

Svenska Demensregistret får 2,5 miljoner av regeringen

Svenska Demensregistret, SveDem, som leds av professor Maria Eriksdotter, sektionen för klinisk geriatrik, NVS, har beviljats 2,5 miljoner SEK av regeringen för att stärka kvaliteten i omsorgen om personer med demenssjukdom.

Medlen ska bland annat användas till att implementera den nya modulen för hemsjukvård och omsorgsinsatser i hemmet för demenssjuka samt att arbeta med att flytta registret till en ny, modernare IT-plattform.

- Det är mycket glädjande att regeringen valt att satsa medel för att stärka kvaliteten i demensvården i Sverige, säger Maria Eriksdotter och fortsätter:

- SveDem innehåller idag data från 86 000 personer med olika typer av demenssjukdomar och är världens största databas för demenssjukdomar. Data från SveDem som resulterat i ett 40-tal vetenskapliga publikationer har till exempel bidragit till att förbättra utredningskvaliteten i primärvården samt ökat kunskapen om hur demenssjukdomarna påverkar behandling och vård av samtida andra sjukdomar.

Läs hela pressmeddelandet från Socialdepartementet här.