Publicerad: 2013-12-12 10:36 | Uppdaterad: 2014-10-29 10:00

Svensk metod effektiv mot ätstörningar

En ny uppföljningsstudie visar att den så kallade Mandometermetoden mot ätstörningar fungerar effektivt. Metoden är utvecklad vid Karolinska Institutet och används idag i klinisk behandling över hela världen.

Studien publiceras i vetenskapstidskriften Behavioral Neuroscience och bygger på data från 1428 patienter med anorexi bulimi eller annan ätstörning. Patienterna har behandlats mellan 1993 och 2011 på sex privata kliniker i Sverige, Holland, USA och Australien. Resultaten visar att 75 procent av patienterna blir symtomfria efter i genomsnitt drygt ett års behandling, bara 10 procent återfaller under fem års uppföljning och ingen avlider.

Mandometermetoden innebär att patienter lär sig äta normalt och känna igen sina signaler för hunger och mättnad med hjälp av en så kallad Mandometer. Förutom datoriserad träning av ätbeteendet ingår behandling med värme, kontroll av fysisk aktivitet och förberedelser för att komma tillbaka till ett normalt socialt liv. Självförtroendet ökar i takt med att patienterna gör framsteg i behandlingen.

– Den här uppföljningsstudien av 18-års arbete visar att behandling som vilar på neurobiologisk grund är effektiv, säger Per Södersten, professor i neuroendokrinologisk beteendeforskning vid Karolinska Institutet och forskningsansvarig vid Mando Group AB, det företag som driver Mandometerklinikerna.

Huvudansvariga forskare i studien är delägare i Mando Group. Behandlingen av patienterna i studien har finansierats av Stockholms läns landsting, Region Västra Götaland, Landstinget i Värmland och flera försäkringsbolag.

Publikation

Effective treatment of eating disorders: Results at multiple sites.
Bergh C, Callmar M, Danemar S, Hölcke M, Isberg S, Leon M, et al
Behav. Neurosci. 2013 Dec;127(6):878-89