Publicerad: 2022-12-02 14:07 | Uppdaterad: 2022-12-08 08:38

Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris och forskningsanslag 2022 tilldelas Cristiana Cruceanu och Hugo Zeberg

dekorativ bild
Foto: eko pramono from Pixabay

Hagbergs stiftelse har beslutat att tilldela Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris och forskningsanslag till Cristiana Cruceanu och Hugo Zeberg. Priset består dels av ett personligt pris på 175 000 kronor och dels ett forskningsanslag om 475 000 kronor. Priset delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid i oktober 2023.

Cristiana Cruceanu
Cristiana Cruceanu. Foto: Juan Pablo Lopez

Cristiana Cruceanu vid institutionen för fysiologi och farmakologi, belönas "för sina studier om hur fetal hjärnutveckling påverkas av moderns stress och andra yttre faktorer under graviditeten.”

Cristiana Cruceanus forskning syftar till att genom användning av moderna metoder för cellodlingsmodellering och primära vävnader förstå hur miljön formar hjärnans utveckling - under de mest plastiska perioderna av graviditeten. Det är väletablerat att prenatala exponeringar kan staka ut vägen för en livslång risk och motståndskraft mot sjukdomar, inklusive psykiska och beteendemässiga störningar. Hennes grupp arbetar för att synliggöra de cellulära och molekylära mekanismerna genom vilka dessa präglingsprocesser sker, i hopp om att kunna informera om förebyggande och interventionsstrategier i psykiatrins kliniska praxis.

Hugo Zeberg
Hugo Zeberg. Foto: Alexander Donka

Hugo Zeberg vid institutionen för neurovetenskap belönas "för sina studier om hur genvarianter nedärvda från neandertalare påverkar förekomst av allvarliga komplikationer vid Covid-19.”

Hugo Zeberg och hans grupp vill ta reda på hur det genetiska arvet från Neandertalare påverkar hälsa och sjukdom. Dessutom är de intresserade av genetisk variation i allmänhet och dess funktionella konsekvenser. Andra ämnen av intresse inkluderar farmakogenetik och den genetiska predispositionen för infektionssjukdomar, såsom COVID-19. Deras metoder inkluderar både bioinformatik och funktionella studier.

Sven och Ebba-Christina Hagbergs Stiftelse har till ändamål att stimulera och främja vetenskaplig forskning, företrädesvis inom medicin och biokemi, och delar varje år ut ett personligt pris till en manlig och en kvinnlig framstående ung forskare i Sverige. Stiftelsens anslag och pris går vartannat år till de olika kategorierna. I nomineringen samarbetar stiftelsen med Kungliga Vetenskapsakademien och Karolinska Institutet.

Sven Hagberg (1894-1961) var civilingenjör och spannmålskemist. Han utvecklade en ny metod för att mäta bakningsegenskaper hos mjöl som idag används över hela världen. Ebba-Christina Hagberg (1900-1972) var engagerad i föreningsarbete och delade sin makes intresse för främmande kulturer.