Publicerad: 2012-03-10 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-10 14:40

Svåra allergiska reaktioner mot cashewnötter vanligt bland barn

Ny forskning från Karolinska Institutet, Södersjukhuset (SÖS) och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset visar att allergi mot jordnöt och cashewnöt är förhållandevis vanligt bland barn som sökt akut sjukvård för reaktioner mot födoämnen. Av en omfattande studie som genomförts på tre akutmottagningar i Stockholm framgår också att den reaktion som barnen drabbades av många gånger var potentiellt livshotande.

Studien, som publiceras i aprilnumret av vetenskapstidskriften Clinical and Experimental Allergy, presenterades nyligen på ett presseminarium vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. I studien ingick totalt 371 barn som under 2007 vårdades för allergiska födoämnesreaktioner på akutmottagningarna vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset respektive Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna eller Huddinge. Forskarna bakom studien konstaterar att förändrade kostvanor kan vara en delförklaring till resultaten.

Publikation

Anaphylaxis and reactions to foods in children--a population-based case study of emergency department visits.
Vetander M, Helander D, Flodström C, Ostblom E, Alfvén T, Ly D, et al
Clin. Exp. Allergy 2012 Apr;42(4):568-77