Publicerad: 2023-12-20 14:15 | Uppdaterad: 2024-05-17 10:33

Studie visar genetiskt samband mellan synestesi och autism

Tecknad person som blundar. Runt personen flödar bokstäver i olika färger och veckodagar formar en cirkel.

Synestesi är ett sensoriskt fenomen där ett sinnesintryck eller koncept leder till ytterligare sensoriska upplevelser. Det kan till exempel betyda att man alltid upplever en färg när man ser en viss siffra, eller att varje veckodag har en tydlig plats i ett mönster. Fenomenet är vanligare hos personer med autism men man vet inte varför.
-Vår studie är den första som visar att sambandet mellan synestesi och autism huvudsakligen är genetiskt, säger Janina Neufeld, senior forskare på KIND.

Janina Neufeld
Janina Neufeld Foto: Andreas Andersson

Överlappande genetik

En ny studie publicerad i tidskriften "Proceedings of the Royal Society B" ger fördjupad kunskap om kopplingen mellan autism och synestesi. Genom att undersöka tvillingar som skiljer sig i synestesi eller autistiska drag kunde forskarna uppskatta inflytandet av miljö- och arvsfaktorer.

-Framförallt såg vi ett genetiskt samband för autistiska drag som inte är kopplade till sociala förmågor, berättar Janina Neufeld, senior forskare på KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) och en av huvudförfattarna till studien. 

Koppling till vissa autistiska symptom 

Vid autism så kategoriseras symptomen i två olika grupper där svårigheter med socialt samspel utgör den första gruppen, och begränsande och repetitiva beteenden utgör den andra gruppen. 

- Det fanns en signifikant genetisk koppling mellan synestesi och autistiska drag som begränsande intressen, förmåga att fokusera på detaljer och repetitiva beteenden, berättar Janina Neufeld. Däremot hittade vi inget samband mellan synestesi och självskattad social förmåga. 

Synestesi, autism och sensorik

Janina Neufeld var en av de första som visade att synestesi förekommer oftare bland personer med autism, vilket har bekräftats av flera studier sedan dess.

-Jag har varit fascinerad av ett möjligt samband mellan synestesi och autism sedan min doktorandtid, berättar Janina. Denna studie var ett första steg för att uppskatta genetikens roll i sambandet. Nu blir nästa steg bland annat att försöka kartlägga vilka gener det är som påverkar.  

Annorlunda sensorisk perception, hur man upplever sinnesintryck, är mycket vanligt vid autism. I en annan pågående studie undersöker forskningsgruppen vid KIND om personer med autism och personer med synestesi liknar varandra gällande hur man uppfattar sensoriska intryck och socialt tänkande.  

-Över- eller underkänslighet för sinnesintryck kan ställa till det i sociala situationer, säger Janina Neufeld. Med kommande studie hoppas vi få mer information om vilka faktorer som bidrar till en annorlunda uppfattning av sinnesintryck. 

För mer information kontakta

Profile image

Una Prosell

Kommunikatör
+46852482346